banner304
Hasan Güneş
Hasan Güneş
Eğitim Üzerene
Yazarın Makaleleri
Açılımlı İletişim
Açılımlı iletişim” güvenli davranışların sergilendiği , karşısındaki kişiye yönelik suçlama, yargılama, olumsuz yönünü ve genellemenin yapılmadığı; bundan dolayı dinleyicinin kaynağı gayret ederek dinlediği ve iletişimin karşılıklı...
Açık Sistem Olarak Okul
Açık sistem çevresindeki diğer sistemlerden sürekli girdi alan bunları belirli süreçlerden geçirdikten sonra yine, çevreye sunan, böylelikle çevreyi etkileyen ve ondan etkilenen sistemdir. Açık sistem olarak okulun önemli girdisi öğrencidir....
BASKI GRUPLARI VE OKULLAR
Baskı grubu” Yöneticilerin ya da liderleri aracılığıyla hükümet ya da başka toplumsal grupları etkileyerek üyelerin ortak çıkarlarını geliştirmeyi ve korumayı amaçlayan örgütsel gruba” verilen isimdir. Baskı grupları okulları nasıl...
Okullarda Amaçlara Göre Yönetim
 Amaçlara göre yönetim bir örgütte üst ve astların amaçlarını birlikte belirledikleri, sorumluluk aldıkları ve ulaşacakları sonuçların birlikte kararlaştırdıkları ve belirli dönemlerde bu amaçlar ve sonuçların gerçekleşip gerçekleşmediğini...
Aşağıdan Yukarıya İletişim
Aşağıdan yukarıya iletişim astın verdiği rapor ve tepkilerden oluşan ve yine astların gerekli bilgileri üstlerine verme aracı olan iletişim biçimine verilen isimdir.      Aşağıdan yukarıya iletişimin önemi nedir? Bu...
Eğitim Örgütlerinde Çatışma
Açık çatışma; çatışma hakkındaki tarafların fiilen gösterdikleri davranışa işaret eden çatışmaya verilen isimdir. Kuşkusuz, eğitim örgütlerinde okul müdürü-öğretmen; öğretmen-öğrenci; öğretmen-öğretmen; öğrenci-öğrenci...
Kadın Eğitim Yöneticileri Neden Atanmamaktadır?
 Eğitimin en temel amaçları; bireyi meslek sahibi yapmak ve iyi yurttaş yetiştirmektir. Bireyin gelişimini sağlamak ve topluma uyumunu sağlamak en temel amaçlardandır.     Bireyi meslek sahibi yapmak en temel amaçlardan olmasına...
Çağdaş Üniversite Öğrencisi Nasıl Olmalı?
Çağdaş üniversite öğrencisinin niteliklerinin başında toplumsal duyarlılık geliyor. Ancak, üniversitelerde eğitimin nasıl yozlaştığına birebir şahit oldum. Öyle ki bakanlar kurulunun nasıl oluştuğunu bilmeyen öğrenciler var. Bu nitelikte...
Öğrencilerin Stres Kaynakları
Kişinin kendisini tehdit veya baskı altında algıladığında verdiği fiziksel, zihinsel, duygusal ve davranışsal tepkiler bütünüdür.    Öğrencilerin stres kaynaklarını  üç boyutuyla düşünmek gerekir. Birincisi aile, ikincisi...
Okul Nasıl Etkili Olabilir?
    Okullarda liderlik, etkili öğretmenlik, mesleki gelişim, okul-çevre ilişkileri ve örgütsel bağlılık bileşenleri yine okulların etkililiği bağlamında ele alınmaktadır. Geçekte, bu kapsam içerisine giren etkenlerin sorgulanması...
Öğrencinin Özgüven Kazanmasında Öğretmenin Rolü
Öğrencinin Özgüven Kazanmasında Öğretmenin Rolü Yurttaş; ülkenin yönetiminde söz sahibi olanlara bilim adamlarına, yargı organlarına, kısaca toplumuna güvenmek ister. Çünkü, güven duygusu gelecekte ne olacağına dair bir duygudur. Bu...
Eğitim Yöneticilerinin Atanmasında Bilimsel İlkelere Uyulmuyor?
İnsan yetiştirme düzenimiz için eğitim ve kültür son derece önemli. Ancak; hafızasına yanlış bilgiler yüklenerek eline diploma verilmiş kişilerle toplum kalkınamaz. Kültürlü olan kişilerin davranış biçimleri, değer yargıları, beden...
İdeal İnsan Tipi Ve Eğitim
En başta 24 kasım öğretmenler nedeniyle bütün öğretmenlere bu yazıyı  ithaf edildiğini belirtmeliyim.     Etkili bir toplumun tipik insan tipi, toplumsal sorumluluk ve paylaşma duygusu gelişmiş, davranışlarında kişisel...
Öğrencilerin Beslenme Sorunu Ve  Güdülenmesi
      Güdülenme bir şey yapmak için harekete geçmek demektir. Kuşkusuz, öğrencinin güdülenmesi eğitimin önemli sorunlarından biridir. Öğrencinin güdülenmesi öğretme-öğrenme sürecinin etkililiği için önem taşıyor....
Düşüncelerinden Dolayı Soruşturma Geçiren Öğretim Elemanları
     Örgütü kuşatan psikolojik atmosfere örgütsel iklim denir. Üniversite iklimi astlar, güven, iletişimde açıklık anlayışı ve destekleyici liderlik, çalışanların özerkliği, yüksek verim amaçlarına sahip olma gibi...
Okul Müdürleri Ve Stres
    Kişinin kendini tehdit veya baskı altında algıladığında verdiği fiziksel, zihinsel, duygusal ve davranışsal tepkiler bütünüdür, stres.     Kuşkusuz, okul yöneticilerinin karşı karşıya bulunduğu stres...
Umutsuzluk Üzerine
       Yurttaş olarak gündelik yaşamımız içinde umut veren gelişmelere şahit olduğumuz gibi umutsuz gelişmelerle de karşılaşıyoruz.  Tabii ki mutsuz gelişmelerle daha çok  karşılaşmak daha da mümkün....
Duyarlı Bireyler Yetiştirmek
Toplumumuzun sorunlarının çözümü için önce bizim davranışlarımızın, değerlerimizin değişmesi gerekir. Duyarlı, çalışkan, dinamik bir toplumda, siyasetçi tipide, siyaset kadroları, bürokratik yapı basın da değişir. Kısaca duyarlı...
Öğrencilerin gereksinmeleri tam olarak karşılanmıyor.
   Tüm insanlar güvenliğe, sevgiye ve statüye gereksinimi vardır. Güvenlik, sevgi vb. denilince ne anlaşılmalıdır?     En başta, çocuk aile çevresini güvenli yerler olarak algılamalıdır. Ancak, halen bazı ailelerde...
Okullardaki İlişkilerde Özgürlük, Adalet Ve Eşitlik
Birlikçi yönetim, uzmanlaşmış işgörenleri çalıştıran örgütlerde bu işgörenleri yaratıcılıklarından daha yüksek düzeyde yararlanabilmek için bağımsızlık ortamı içinde çalışanları gerektiği düşüncesine dayanan yönetim biçimine...

banner321

banner323

banner293