banner304
Hasan Güneş
Hasan Güneş
Eğitim Üzerene
Yazarın Makaleleri
Aşağıdan Yukarıya İletişim
Aşağıdan yukarıya iletişim astın verdiği rapor ve tepkilerden oluşan ve yine astların gerekli bilgileri üstlerine verme aracı olan iletişim biçimine verilen isimdir.      Aşağıdan yukarıya iletişimin önemi nedir? Bu...
Eğitim Örgütlerinde Çatışma
Açık çatışma; çatışma hakkındaki tarafların fiilen gösterdikleri davranışa işaret eden çatışmaya verilen isimdir. Kuşkusuz, eğitim örgütlerinde okul müdürü-öğretmen; öğretmen-öğrenci; öğretmen-öğretmen; öğrenci-öğrenci...
Kadın Eğitim Yöneticileri Neden Atanmamaktadır?
 Eğitimin en temel amaçları; bireyi meslek sahibi yapmak ve iyi yurttaş yetiştirmektir. Bireyin gelişimini sağlamak ve topluma uyumunu sağlamak en temel amaçlardandır.     Bireyi meslek sahibi yapmak en temel amaçlardan olmasına...
Çağdaş Üniversite Öğrencisi Nasıl Olmalı?
Çağdaş üniversite öğrencisinin niteliklerinin başında toplumsal duyarlılık geliyor. Ancak, üniversitelerde eğitimin nasıl yozlaştığına birebir şahit oldum. Öyle ki bakanlar kurulunun nasıl oluştuğunu bilmeyen öğrenciler var. Bu nitelikte...
Öğrencilerin Stres Kaynakları
Kişinin kendisini tehdit veya baskı altında algıladığında verdiği fiziksel, zihinsel, duygusal ve davranışsal tepkiler bütünüdür.    Öğrencilerin stres kaynaklarını  üç boyutuyla düşünmek gerekir. Birincisi aile, ikincisi...
Okul Nasıl Etkili Olabilir?
    Okullarda liderlik, etkili öğretmenlik, mesleki gelişim, okul-çevre ilişkileri ve örgütsel bağlılık bileşenleri yine okulların etkililiği bağlamında ele alınmaktadır. Geçekte, bu kapsam içerisine giren etkenlerin sorgulanması...
Öğrencinin Özgüven Kazanmasında Öğretmenin Rolü
Öğrencinin Özgüven Kazanmasında Öğretmenin Rolü Yurttaş; ülkenin yönetiminde söz sahibi olanlara bilim adamlarına, yargı organlarına, kısaca toplumuna güvenmek ister. Çünkü, güven duygusu gelecekte ne olacağına dair bir duygudur. Bu...
Eğitim Yöneticilerinin Atanmasında Bilimsel İlkelere Uyulmuyor?
İnsan yetiştirme düzenimiz için eğitim ve kültür son derece önemli. Ancak; hafızasına yanlış bilgiler yüklenerek eline diploma verilmiş kişilerle toplum kalkınamaz. Kültürlü olan kişilerin davranış biçimleri, değer yargıları, beden...
İdeal İnsan Tipi Ve Eğitim
En başta 24 kasım öğretmenler nedeniyle bütün öğretmenlere bu yazıyı  ithaf edildiğini belirtmeliyim.     Etkili bir toplumun tipik insan tipi, toplumsal sorumluluk ve paylaşma duygusu gelişmiş, davranışlarında kişisel...
Öğrencilerin Beslenme Sorunu Ve  Güdülenmesi
      Güdülenme bir şey yapmak için harekete geçmek demektir. Kuşkusuz, öğrencinin güdülenmesi eğitimin önemli sorunlarından biridir. Öğrencinin güdülenmesi öğretme-öğrenme sürecinin etkililiği için önem taşıyor....
Düşüncelerinden Dolayı Soruşturma Geçiren Öğretim Elemanları
     Örgütü kuşatan psikolojik atmosfere örgütsel iklim denir. Üniversite iklimi astlar, güven, iletişimde açıklık anlayışı ve destekleyici liderlik, çalışanların özerkliği, yüksek verim amaçlarına sahip olma gibi...
Okul Müdürleri Ve Stres
    Kişinin kendini tehdit veya baskı altında algıladığında verdiği fiziksel, zihinsel, duygusal ve davranışsal tepkiler bütünüdür, stres.     Kuşkusuz, okul yöneticilerinin karşı karşıya bulunduğu stres...
Umutsuzluk Üzerine
       Yurttaş olarak gündelik yaşamımız içinde umut veren gelişmelere şahit olduğumuz gibi umutsuz gelişmelerle de karşılaşıyoruz.  Tabii ki mutsuz gelişmelerle daha çok  karşılaşmak daha da mümkün....
Duyarlı Bireyler Yetiştirmek
Toplumumuzun sorunlarının çözümü için önce bizim davranışlarımızın, değerlerimizin değişmesi gerekir. Duyarlı, çalışkan, dinamik bir toplumda, siyasetçi tipide, siyaset kadroları, bürokratik yapı basın da değişir. Kısaca duyarlı...
Öğrencilerin gereksinmeleri tam olarak karşılanmıyor.
   Tüm insanlar güvenliğe, sevgiye ve statüye gereksinimi vardır. Güvenlik, sevgi vb. denilince ne anlaşılmalıdır?     En başta, çocuk aile çevresini güvenli yerler olarak algılamalıdır. Ancak, halen bazı ailelerde...
Okullardaki İlişkilerde Özgürlük, Adalet Ve Eşitlik
Birlikçi yönetim, uzmanlaşmış işgörenleri çalıştıran örgütlerde bu işgörenleri yaratıcılıklarından daha yüksek düzeyde yararlanabilmek için bağımsızlık ortamı içinde çalışanları gerektiği düşüncesine dayanan yönetim biçimine...
Okul Müdürü Bilgiyi Öğretmenden Saklamamalı
 Bilgi erki, yöneticinin astlarına gereksindiği değerli ve yaşamsal gördüğü bilgileri sağlama yollarının başında olmasıyla sağlanan erke verilen isimdir.     Kuşkusuz, okullarda en önemli bilgi kaynakları yasa, yönetmelik...
Öğrencinin Bireyselleşmesinin Önemi
   Bireyselleştirme, bireyin biricikliğinden yola çıkan, bireyin keşfedilmesine, bireyin kişilik gelişimine, bireyin benlik bilincinin oluşumuna olumlu katkıyı temel alan sürece verilen isimdir.      Öğrencinin bireyselleşmesinin...
Okul yönetimi tesadüflere bırakılmayacak önemlidir.
    Bilimsele bilgi, bilimsel yöntem aracılığıyla doğruluğu veya yanlışlığı ispatlanabilen olgu ve olaylardan elde edilen bilgiye verilen isimdir.    Kuşkusuz, okulların bilimsel yöntemlerle yönetilmesi okulları amaçları...
Sanat Ve Bilimsel Bilgi İnsanı Özgürleştirir
    Bilgilerin giderek gelişip derinlemesine yaşam kalitesinin artırma şeklinde anlaşılan ilerleme neden eğitim ile ilgisi bulunmaktadır? Ancak bundan önce yanıtlanması gereken sorular bulunmaktadır.    Hangi tür bilgi...

banner321

banner293

türk porno porno izle mersin escort adult forum bayan escort istanbul escort istanbul escort bodrum escort eskisehir escort porno indir beylikdüzü escort ataşehir escort