Diyarbakır Barosu’nun Ermeni meselesinde yaptığı açıklamayı destekleyen Adıyaman Barosu’na tepki geldi.

Diyarbakır Barosu’nun Ermeni meselesinde yaptığı açıklamayı destekleyen Adıyaman Barosu’na tepki geldi.

İkamet çatısında kenevir bitkisi ele geçirildi İkamet çatısında kenevir bitkisi ele geçirildi

Adıyaman Barosu Avukatlarından ve İyi Parti Adıyaman Hukuk Komisyonu adına açıklamada bulunan Muhammed Cihan Güvenç, Adıyaman Barosu’na tepki gösterdi.

Muhammed Cihan Güvenç, dış güçlerin “Ermeni Soykırımı” olarak niteledikleri Tehcir konusuyla ilgili tarihi gerçekleri açıklayarak, “Ermenilerin soykırıma uğradığı iddiaları dün emperyal hedeflerini gerçekleştirme gayesi güden güçlerin halen aynı emelleri güttüklerini bize göstermektedir. Ülkemizde soykırıma uğrayan Ermeniler değil; bilakis Müslüman ahalidir. 1. Dünya harbi sırasında Ruslarla birlik olan Ermeni komitalarının savaşta geride korumasız kalan halka büyük işkenceler etmek suretiyle bir zulme karıştıklarına tüm tarihçiler mutabakat sağlamıştır. Ermenilerin Anadolu’da giriştikleri zulüm Osmanlı Devleti’ni çeşitli önlemler almaya zorlamış ve bu çerçevede Ermenilerin halka zulmetmesini engellemek amacıyla yerleri değiştirilmek suretiyle zulmün önüne geçilmeye çalışılmıştır.

Tarihi kaynaklarda da görüleceği üzere ilimizde tehcir kanunu diğer bölgelerdeki gibi bir uygulama alanı bulmamıştır. Bunda Adıyaman’da Ermeni tebaanın bir zulme karışmaması önem arz etmektedir. Her ne kadar Ermeni tebaa cihetinden bir kalkışma planı olsa da bu uygulanamamıştır. Tehcir döneminde henüz bir kaza olan Adıyaman’da münferit bazı olaylar olsa da kahir ekseriyette büyük olaylar yaşanmamıştır fakat bununla birlikte Ermeni tebaanın yaptığı mezalim hakta bir panik havası oluşmuştur.

Batılı emperyal güçlerin iddia ettikleri gibi Ermeni tebaaya kesinlikle bir soykırım yapılmadığını buradan bir daha belirtmek isterim” dedi.

Av. Güvenç, “Bu çerçevede Diyarbakır Barosunca Ermeni Olaylarına ilişkin ‘Büyük Felaketin Acısını Paylaşıyoruz’ şeklindeki paylaşımı ile Adıyaman Barosunun Diyarbakır Barosunun yanında olması tarafımızca kabul edilemez mahiyettedir. Diyarbakır Barosunca yapılan açıklamanın ‘ifade özgürlüğü’ çerçevesinde değerlendirilemeyeceği kanaatindeyiz. Her ne kadar Adıyaman Barosu, Diyarbakır Barosunca yapılan basın açıklamasındaki metnin özünü ve içeriğini destekler mahiyette beyanda bulunmasa da toplum nezdinde hassasiyet barındıran bu konu hakkında daha hassas davranılması gerektiği kanaatindeyiz. Nitekim biz Ermeni olaylarının tarihçilerden kurulacak bilim adamları tarafından araştırılması, siyasi malzeme yapılmaması gerektiği kanaatindeyiz. Bu husustaki düşüncelerimizi kamuoyunun takdirine sunuyoruz” diye konuştu.