Adıyaman’ın ekonomisi tarıma dayalı. Kuru tarım yapılıyor. Tarımda verim düşük. Adıyaman kalkınamıyor, zenginleşemiyor. Sorunları çözülemiyor. Nisan 1989'da yayınlanan GAP Eylem planı kapsamında Adıyaman'da

7.430 hektar (74.300 dönüm) tarım alanının sulanmasını öngören Çamgazı Barajı,

2.806 hektar (28.060 dönüm) tarım alanının sulanmasını öngören Samsat Pompaj Sulaması I. Kısım Projesi.

6.808 hektar (68.080 dönüm) tarım alanının sulanmasını öngören Gömikan Barajı,

5.531 hektar (55.310 dönüm) tarım alanının sulanmasını öngören Samsat Pompaj II. Kısım Sulaması Projesi,

23.998 hektar (239.980 dönüm) tarım alanını sulanmasını öngören Atatürk Baraj Gölünden Pompaj Sulaması Projesi (Kahta, Bebek, Aslanoğlu),

26.632 hektar (266.320 dönüm) tarım alanının sulanmasını öngören Koçali Barajı, 

12.322 hektar (123.220 dönüm) tarım alanının sulanmasını öngören Büyükçay Barajı,

İle toplam ile 77.824 hektar.

26.454 hektar (264.540 Dönüm) tarım alanın Adıyaman-Göksu-Araban Projesi kapsamında Çataltepe Barajı ile Besni Keysun ve Kızılın ovası Tarım alanın sulanmasını,  

2.820 hektar (282.000 dönüm) tarım alanın Münferit projeler kapsamında Besni Barajı ve Sulama Projesi ile sulanması öngörüldü. 

GAP Eylem Planı Kapsamında Adıyaman’da toplam, 107.098 hektar (107.098.000 dönüm) alanının sulanması öngörüldü.  

Kaynak: GAP 1998 Yılı Faaliyet Raporu (Tablo-3)

 

20 yıldır büyük bir Meclis çoğunluğu ile iktidarda olan, Adıyaman’ın toplam 5 milletvekilinin 4’nü kazanan, 2002 ve 2011 seçimlerinde CHP’den milletvekili seçilen milletvekillerinin CHP’den istifa edip AKP’ye geçmesi ile Adıyaman toplam 5 milletvekili AKP’li olan, siyaseti kendileri için yapan, kendilerini ve yakınlarını zenginleştirmek için yapan AKP Adıyaman Milletvekilleri, GAP Eylem Planı Kapsamında Adıyaman’da yapılması öngörülen barajlara ve pompaj sulama projelerine bütçeden kaynak ayrılması ve yapılması için çalışmadılar.

Barajlar ve pompaj sulama projeleri yapılsaydı. Adıyaman'da kuru tarımdan sulu tarıma geçilecekti.

Sula tarıma geçilmiş olsaydı tarımda verim 7 kat artacaktı. Adıyaman kalkınacak zenginleşecekti.

Barajlar, Pompaj projeleri ve münferit projeler kapsamında Adıyaman’da yapılması öngörülen baraj ve sulama projelerinden yapılan ve işletmeye açılan hiçbir baraj ve sulama projesi olmadı.

Adıyaman’da kuru tarım yapılmaya devam ediliyor.