Çağımız bilgi çağıdır. Devletler, kurum ve kuruluşlar arasında yarış ve rekabet, nitelikli insan gücünde, bilim ve bilgi teknolojilerindeki gelişmişlikte yaşanmaktadır.

Siyasal bir tercih olarak bütçeden eğitime ve bilime yeterli payı ayıran, eğitim ve bilime yatırım yapan, nitelikli insan gücüne sahip olan, ileri teknolojiye dayalı katma değeri yüksek, üretim yapan devler, kurum ve kuruluşlar, hızla gelişiyor, kalkınıyor ve zenginleşiyorlar. Halkın, aş ve iş sorunlarını çözüyorlar. Rakipleri ile girdikleri yarışta başarılı oluyorlar ve öne geçiyorlar. 

Bütçeden eğitime, bilime yeterli kaynağı ayırmayan, nitelikli insan gücüne sahip olmayan, bilim ve teknolojide gelişmemiş olan devletler, kurum ve kuruluşlar, gelişemiyorlar kalkınamıyor, zenginleşemiyorlar. Eğitim, bilim, teknolojide gelişmiş olan, ileri teknolojiye dayalı üretim yapan ülkelere bağımlı ve bu ülkelerin sömürüsü altında yaşamak zorunda kalıyorlar.

Bu durum siyaset ve ülkenin yönetimi içinde aynen geçerlidir. Seçimlerde, kafasında projeleri, arkasında başarıları olmayan, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma, bilgiyi örgütleme ve yönetme yetenek ve becerisine sahip olmayan,

Siyaseti, ülke ve halk için, ülkeyi ve halkı geliştirmek, kalkındırmak zenginleştirmek için yapmayan, siyaseti kendisi için yapan, kendisini ve yakınlarını zenginleştirmek için yapan kişileri milletvekili seçen ve yönetime getiren toplumlar İyi yönetiliyorlar ve başarılı olamıyorlar.

Ülkenin toplumsal, ekonomik, siyasal ve kültürel sorunlarını, halkın, aş ve iş sorunlarını çözülemiyor.

Ülke ve toplum, kalkınamıyor, gelişemiyor ve zenginleşemiyor.

Barış ve huzura kavuşuyor.

Buna karşın, seçilen milletvekilleri ve yakınları zenginleşiyor.

Adıyaman’ın toplumsal, ekonomik, sosyal ve kültürel sorunlarının çözülebilmesi, gelişmesi, kalkınması ve zenginleşmesi için, halkın seçimlerde siyasal tercihini yaparken ve oyunu kullanırken:

Adıyaman halkını tanıyan, sorunlarını bilen, kafasında Adıyaman’ın toplumsal, ekonomik, sosyal ve kültürel sorunlarının çözümüne yönelik projeleri, arkasında başarıları olan,  

Siyaseti, kendisi için, kendisini ve çevresini zenginleştirmek için yapanı değil,

Siyaseti, ülke için, Adıyaman için, Adıyaman halkı için yapan, kişilerin milletvekili, belediye başkanı, belediye meclisi ve il genel meclisi seçilmesi gerekiyor.

Adıyaman’ın gelişmesi, kalkınması, zenginleşmesi, aş ve iş sorunun çözülmesi için bu bir gereklilik ve zorunluluktur.