Fıtri, doğal ve samimi olmayan oluşumlar, buluşmalar akîm, neticesiz kalır. Hedefi, gayesi ve sunacakları hizmetleri ortak olmayanların veya öfke, intikam, inatlaşma ve hırsı ile bir masa etrafında toplanmaların sunacakları bir hizmet olamaz.
Toplum hayatına katkı sunmak isteyenler, fıtrat kanununa uygun davranışlar sergilemesi gerekir. Kâinatta cari olan kanunlara uymayanlar, hayırlı işlerde muvaffak olamazlar ve tüm çaba ve gayretleri de tahribat ve şer hesabına geçer. Dâhili ve harici düşmanlar bu tür çıkışları kendi emellerine kolayca alet ederler.
Toplumda karamsar tablolar çizerek ajitasyon yapmak, kara çalmak ve çamur atarak siyaset yapmak millet menfaatine asla olamaz. Kendi tarafına geçen kötüleri melek ve farklı düşünen melek gibi insanları şeytan gibi görmek ve göstermek, felakete sürükler. Karalama ve çamur atma ile iktidar olma yolu artık son bulmalıdır. Tarihimiz bu kötü örnek ve acılarla doludur. 
Altılı masaya bir altı daha ilave edilse bile başarılı olamazlar. Çünkü bu oluşum fıtri ve uyumlu değil, suni ve yapmacıktır. Hareket noktaları ve hedefleri çok farklı;  öfke ve intikam sâik’iyle yola çıkanların oluşturacağı uyumsuz bir yapılanmadan hayır beklenir mi? Tek ortak amaçları; Cumhur Başkanını değiştirmek ve ülkede başlatılan Ar-Ge çalışmalarını ve benzeri hizmetleri, dışarıdan destekli bir oluşum ile engellemeden hayır çıkmaz diye düşünüyorum. 
“Cemaatte vâhid-i sahih olmazsa; cem ve zamm, kesir darbı gibi küçültür.” (1) ve “Hesapta malumdur ki; darb(çarpma) ziyadeleştirir. Fakat kesirlerde darp(çarpma) bilakis küçültür.”   İşte, altılı masa böyle küçülten, azaltan bir yapıdır.
Suriye, Irak, Libya, Mısır ve tüm bölgede yaşanan sıkıntılar; Pandemi, terör ve Rusya-Ukrayna savaşının getirdiği mali yükü iktidara yıkmaya çalışanlar, farklı çözüm önerileri ile milletin huzuruna gelmelidir. Neyi, nasıl yapacaklarını ve nasıl çözeceklerini açıklamalılar. Günümüzde yaşanan bu enflasyon ve benzeri problemleri “bir yönetim sorunu” olarak göstermeye çalışanlar, itibar görmez ve güven sağlamaz.
 “Aynı delikten tekrar ısırılmak” gafletin ta kendisi olur. Böyle bir yapı; ülke meselelerinde ortak çözüm üretemezler. Geçmişin “koalisyon hükümetlerini” hatırlatan böyle yapılardan ülkeye hizmet gelmez.
Rabbimiz, ülkemizi ve milletimizi kötülüklerden ve kötülerden korusun duası ile… Vesselâm!
1-Hakikat Çekirdekleri-Mektubat, Said Nursi