Adıyaman Yerel Eşitlik Eylem Planı çerçevesinde Aile İçi Şiddet, Kadın ve Çocuk Hakları konularında eğitimler veriliyor. Son olarak Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli Sosyal Hizmet Uzmanı Bedriye Bozat koordinatörlüğünde pilot bölge olarak seçilen Varlık mahallesindeki Atatürk İlköğretim Okulu ve Mimar Sinan İlköğretim Okulu'nda kadınlarla toplantı düzenlenerek, anketler yapıldı.
İnsan Hakları Kurul Temsilcisi Av.Güler Cengiz Çetinkaya, Adıyaman Üniversitesinden Yrd.Doç.Dr.Özge Özgür, İl Sağlık Müdürlüğü Ruh Sağlığı Şube Müdürü Şükran Abeş, Varlık Sağlık Ocağı Aile Hekimi Dr. Mehmet Arı, Adıyaman Belediyesinden Berrin Ekici, Adıyaman Barosu Temsilcisi Av. Zeynep Saya, Emniyet Müdürlüğü Temsilcisi Mehmet Arslan, Varlık Mahalle Muhtarı Salih Özmen, İl Müftülüğü Temsilcisi Vaize Meryem Yiğit, Milli Eğitim Müdürlüğü Temsilcisi PDR Şükrü Harmancı ve KAMER Vakfı Temsilcisi Zeliha Toprak bu toplantılara katıldı.
Sosyal Hizmet Uzmanı Bedriye Bozat, yaptığı konuşmada kadına yönelik aile içi şiddetten bahsederek, "İnsan hakları ihlali olarak kabul edilen kadınlara yönelik şiddet, kadının eğitim ve çalışma hayatından mahrum kalmasına sakat kalmasına hatta ölmesine neden olabilmektedir. Aile içinde kadınların maruz kaldığı şiddet, yakın zamana kadar mahrem bir konu olarak görülürken, artık geniş bir toplumsal çerçevede sosyal-kültürel bir sorun olarak ele alınmakta, insan hakları ihlali ve halk sağlığı problemi
olarak önlenmesi için tedbirler alınmaya çalışılmaktadır. Kadınlara yönelik şiddet; ister kamusal isterse özel yaşamda meydana gelsin, kadınlara fiziksel, cinsel veya psikolojik acı veya ıstırap veren veya verebilecek olan cinsiyete dayanan bir eylem veya bu tür eylemlerle tehdit etme, zorlama veya keyfi olarak özgürlükten yoksun bırakmaktır" dedi
Avukat Zeynep Saya ise, Aile Hukuku, Ailenin Korunmasına Dair Kanun, Medeni Kanun ve Aile içi şiddete yönelik cezai işlemleri dile getirdi.
Vaize Meryem Yiğit konuşmasında dinde kadının yeri ve önemi, Psikolojik Rehber Danışman Şükrü Harmancı Çocuk ve Aile iletişimi konularında mahalleli kadınlara bilgi verdi.