Her varlığın belirli gaye ve amacı vardır. Amaç ve gayesiz hiçbir varlık ve nesne yoktur. Amaç ve gayelerinden, hedeflerinden yoksun olanlar, yüklendikleri anlamlarını da yitirirler. Kur’an’a ve insanlara da belirli gaye ve amaçlar yüklenilmiştir. 
Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, İşârâtü’l-İ’za adlı tefsirinde, “Kur’an’daki anâsır-ı esasiye ve Kur’an’ının takip ettiği maksatlar, gayeler; tevhid, nübüvvet, haşir ve adalet ile ibadet olmak üzere dörttür.”(1) der. 
Allah’hın varlığını ve birliğini, nübüvveti, yani peygamberlik müessesesinin gereğini ve lüzumunu, haşrin yani dünyanın harabiyetinden sonra ikinci dirilişin, toplanmanın ve muhasebeye çekilmenin olacağını akla ve kalbe kabul ettirecek şekilde Kur’an’dan aldığı feyizle izah eder, Üstad Hazretleri. Adalet ve ibadet unsurlarının önemini ve bunun gereğini ikna edici bir anlatımla “Nur Külliyatında”  geniş geniş anlatır ve açıklar.
Meslek ve meşrep taassubuna girmeden Risale-i Nur Külliyatından, İşârâtü’l-İ’caz adlı tefsirden yeterince faydalanmalıyız. Gençlerimizin, insanımızın ve insanlığın bu eserlere ihtiyacı şedittir. Günümüzde maddi alandaki teknolojik gelişmenin önemi ve buna duyulan ihtiyaç ne ise; manevi alanda da Risale-i Nur külliyatına ve Üstat hazretlerinin görüş ve düşüncelerine o derece ihtiyaç duyulduğuna inananlardanım. İçtimaî hayata yön veren, dağınıklığı önleyen ve uhuvveti temin eden özlü prensipler “Uhuvvet” ve İhlas risalelerinde özetlenmiştir. Ayrıca sosyal hayata yön veren birkaç prensip: “Hakkı bulduktan sonra ehak (daha doğru) için ihtilafı çıkarma.” (2) 
“Hakta ittifak, ehakta ihtilaf olduğundan; bazan hak, ehaktan ehak olur.” (3)
“İslamiyet, selm (sulh, barış) ve müsalemettir.” (4) yani karşılıklı barış içinde olmaktır, yaşamaktır.
“Biz muhabbet fedaileriyiz, husumete vaktimiz yoktur!...” (5)
Bizim cemaatimizin meşrebi; muhabbete muhabbet, husumete husumettir.” (6)
 Eleştirilerimiz şahıslara, topluluklara değil, davranışa olmalıdır. Bu eğitimde temel bir kuraldır. Kırgınlığı ve darlığı da önler.
Amacımız; bize takılmış olan maddi ve manevi duygularımızı geliştirip inkişaf ettirmek, Allah’a, nübüvvete, haşre iman ile adalet ve ibadeti hayatımıza uygulamaktır. Bu hem dünya ve hem de ebedi olan ahiret saadetini bize kazandıracaktır. Doğru ve kolay yol ve yöntemi gösteren kaynaklara ulaşabilme ümidiyle…   Vesselâm! 
1-İşârâtü’l-İ’âz, Said Nursi
2-Sözler,  Said Nursi
3-Mektubat, Said Nursi
4-Sözler, Said Nursi
5-Tarihçe-i Hayat
6-Tarihçe-i Hayat