banner428
Hasan Güneş
Hasan Güneş
Eğitim Üzerene
Yazarın Makaleleri
Okul Yöneticiliğinde Eğitim Esastır
     Örgüt olarak okulda gücü elinde tutan, kararlar alan ve kaynakların dağılımını yapan okul müdürleridir. Bu güç, kişisel olmayıp onu elinde tutan kişinin konumuna bağlıdır. Bu görevliler bir otoriteye-meşru güce...
Televizyonun Çocuklarımızdan Uzak Tutun
Televizyonun, kuşkusuz yararları bulunuyor. Ancak, konumuz açısından televizyonun zararları, ele alınıyor. Çocuğun sürekli TV izlemesi onu edilgen bir insan haline getiriyor. Yani çocuğu yaratıcı ve yararlı etkinliklerden uzaklaştırıyor....
Uzlaşma Kültüründe Okulların Rolü
Toplumsal uzlaşma, bir kişinin veya grubun, toplumun diğer kesimlere haklarını yok saymaya, ortadan kaldırmaya kalkışmasıdır. Ülkemiz, toplumsal uzlaşmanın yoksunluğuna geçmişte olduğu gibi bugünde yaşamaktadır. 12 Eylül öncesi yaşananlar...
Bilmek ve Eğitim
Bilmek, insanı daha büyük, bilge, zengin, güçlü, gelişmiş ve daha değerli kılar. İnsanın potansiyelini gerçekleştirmesini sağlar. Bir insan için kendini gerçekleştirme çok büyük bir öneme sahip. Ancak, bilmeyen bir insanın kendini gerçekleştirmesi...
Okullarda Adalet
Örgüt olarak okullar bağlamında ele alındığında örgütsel adalet doğruluğun işyerindeki rolü ve haklılığın korunmasında otoritenin işlevi ile ilgili bir kavram olarak tanımlanabilir. Yine başak açıdan örgütsel adalet çalışanların...
Öğrenci Ve Şiddet
Hemen hemen her gün okullarda şiddete ilişkin haberler medyaya yansıyor. Maalesef, en başta söylenmesi gereken çocuklar neyi öğreniyorsa onu uyguluyor. Elbette, kadınlar önemli ölçüde şiddetle karşı karşıya geliyor. Böyle bir durumda elbette,...
Amaç Çatışmaları Ve Öğretmenler
Amaç çatışmaları çeşitli düzeylerde ve çeşitli tarafları (kişi, grup) arasındaki amaçlar konusundaki anlaşmazlıklara verilen isimdir. Aslında; hem örgüt olarak okulun hem de işgören olarak öğretmenlerin temel algı dayanağı eğitimin...
Eğitim Sistemi Amaçlarını Yerine Getiremiyor
Eğitimin en temel amaçlarından biri bireye meslek kazandırmaktır. Yine eğitimin temel amaçları arasında bireyin kendisini gerçekleştirmeye çalışması ve topluma uyumunu sağlamak gelmektedir. Eğitim sisteminin bireyi meslek sahibi yapmak, eğitimin...
Öğretmenlerin Statüsü
Öğretmenlik statüsü öğretmenlere farklı roller yüklemektedir. Kuşkusuz, öğretmenin farklı rolleri olmasına rağmen; bunlar içinde çevre lideri olma gibi öğenin önemi tartışılamaz. Öğretmen, çevre lideri olarak halkın aydınlanmasına...
Çağdaş Bir Toplum Yaratmak Üzerine
Kültürel ortamın yarattığı zihinsel tutum, nesne ya da olayların algılamasını etkiliyor. Bu durumun da toplumumuz açısından önem taşıdığını söyleyebiliriz. Zihinsel tutum, nesne ya da olayların algılamasını etkileyen eğitim kültürü...
Çağdaş Eğitimin Önündeki Engeller
Çağdaş eğitim anlayışının temel özellikleri şunlardır: 1- Çağdaş eğitimin merkezinde öğrenci vardır. 2- Çağdaş eğitim anlayışı bireyi her yönüyle kendisi ve toplumu için en iyi şekilde geliştirilmesini amaç edinir. 3- Çağdaş...
Eğitimde Düşünce
Özgürce düşünme edinme, bunları engellemeden açıklayabilme, yazabilme hak ve olanağı; insanların düşüncelerinden dolayı kınanmaması ilkesi, fikir hürriyeti, düşündüğümüzü anlatma özgürlüğü olan düşünce özgürlüğünün...
Öğretmenlerde Tükenmişlik Sendromu
Tükenmişlik sendromu, yaygın olarak insanların yüz yüze çalıştığı mesleklerde bireylerin duygusal yönden kendilerini tükenmiş hissetmeleri, işleri gereği karşılaştıkları insanlara duyarsızlaşmaları ve kişisel başarı duygularında...
Bir Sistem Olarak Okulun Etkililiği
Bir sistemin, birbirine bağlanan parçalara sahip olan bir bütün olduğunu söyleyebiliriz… Bir sistemin parçaları duygular, düşünceler veya davranışlar da olabilir. Bir sistem olarak okulun etkili, etkin verimli olabilmesi, büyük ölçüde...
Üniversitelerde Örgütsel Etik
Yasal bir çerçevede işgörenlerde aynı tür davranışların oluşmasını sağlayan, örgütün topluma karşı yerine getirmeyi üstlendiği hizmetleri sağlarken bazı toplumsal sorumluluklarında üstlenildiğini gösteren ilkeler olarak örgütsel...
Ülkemizde Öğretmenlerin Güdüleri Karşılanmıyor
Bu köşe yazısı, öğretmen güdülerinin karşılanması ve karşılanmamasının sonuçları ile ilgilidir. Özgerçekleşim güdüsünün karşılanması hem öğretmen açısından hem de okul yönetimi açısından önem taşıyor. Özgerçekleşim...
Bir Milyon Öğretmen Bir Milyon Fikir Ve Öğretmenlerin Karara Katılmasının Sonuçları
Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlere yönelik Bir Milyon Öğretmen Bir Milyon Fikir uygulaması ile öğretmenlerin görüşlerini alıyor. Kuşkusuz bu proje ile gerek öğretmen gerekse eğitim dünyası adına eşsiz katkısı bulunuyor. Böyle...
Okullarda Bayram Törenlerinin Yeniden Gündeme Gelmesi
Çoğunlukla, örgütsel tören tarihsel nitelik taşıyan bir olaya toplumun verdiği kültürel ağırlığı sürekli kılmak belirli yer ve zamanlarda düzenlenen bir davranış türüne verilen isimdir. Eğitim tarihimizde, okullarda bayram tatilleri...
Sahip Olduğumuz Ezber Eğitiminin Sonuçları
Yıllardır ezber eğitimin olumsuz sonuçları ve bu sistemin değiştirilmesine yönelik çok şeyler söylenildi. Ancak, değişen bir şey yok. Ezber eğitimin nedenleri olumsuz sonuçlarına değinmek bu makalenin konusunu oluşturmaktadır. Ders kitaplarının...
Toplumsal Benzeşme Ve Eğitim Örgütleri
Bilindiği gibi, toplumsal kültürlerin, değişik kültürlerden birey ya da grupların türdeş bir kültür bütünü oluşturacak biçimde kaynaşmalarına toplumsal benzeşme denir. Okul açısından, toplumsal benzeşme önem taşımaktadır. Çünkü,...

banner357