banner368
Hasan Güneş
Hasan Güneş
Eğitim Üzerene
Yazarın Makaleleri
AİDİYET DUYGUSU VE ÖĞRETMENLER
E.Öğrt.Grv/Yazar Hasan Güneş hgunes0202@gmail.com Aidiyet duygusu; bürokratik beklentilerle özel gereksinmeler arasındaki uyum sonucu iş görenin örgütle özdeşleşmesidir. Okullarımızda mevcut durum nedir? Öğretmenler okullarına ilişkin...
Okullarda Örgütsel Vatandaşlık
Örgütsel vatandaşlık genel olarak, okula üyelik; öğretmenlerle örgüt olarak okul arasında karşılıklı haklar ve sorumluluklara dayalı ilişki olarak tanımlanabilir. Örgüt olarak okulun öğretmene karşı sorumlulukları nelerdir? Yine, öğretmenin...
TOPLUMDA SAĞDUYU GELİŞMİYOR
E.Öğrt. Grv. Hasan Güneş hgunes@gmail.com İnsanın günlük yaşam içinde geliştirdiği ve bilimin yaygınlaşması, dolayısıyla bilimsel bilgiye yaklaşma süreci içinde bulunan görüşlerin, alışkanlıkların ve düşünme biçimlerinin toplamına...
AYRIMCILIĞA DAVETİYE: ADAY ÖĞRETMENLİK SÜRECİNİN KALDIRILMASI
Aday öğretmenlik sürecinin kaldırılmasına ilişkin 1739 sayılı Milli Eğitim Temel kanununun 'öğretmenlik” başlıklı 43. Maddesi 6. Fıkrasında 20014 yılı Mart Ayında yapılan değişikle; Aday öğretmenler, en az bir yıl fiilen çalışmak...
Okul Müdürünün Şiddeti
Okul müdürü A.S. konuyu sonuna kadar dinleyip müspet ya da menfi bir izahta bulunup birlikte çalıştığı öğretmenlere yardımcı olmak, okul adına talep edilen bir konuyu tahammülle dinlemek yerine yöneticilik vasıflarına yakışmayan, bulunduğu...
BİLİMSEL BİLGİ YETERLİ ÖLÇÜDE ÜRETLİYOR MU?
Türkiye'nin bugünkü gelişmemişliği geçmişe dayanmaktadır. Yani geçmişte bilgi yeterince bilimsel bilgi üretilememiştir. Bu yargıya karşı kıyamet koparmak yerine sağduyu ile geçmişi irdelemek evrensel çıkmazlarda kaybolmamak için...
AKADEMİK PERSONEL TORPİL UYARISI
Çeşitli kesimlerce ÖYP, puana göre yapılan merkezi atamanın kaldırılması üniversitelerde kadrolaşmanın ve torpilin kapılarını aralayabilir denilmektedir. ÖYP araştırma görevlileri için, lisans genel not ortalamasının yüzde %25 ile Ales'te...
TOPLUMSAL DUYARLILIK VE EĞİTİM
Toplumsal duyarlılık bir kişinin yaşadığı dünya ve kişilerle ilgili sorumluluk alma bilincidir. Neden eğitim açısından toplumsal duyarlılık önemlidir? Eğitim denilince toplumsal duyarlılığı kimler taşımalıdır? Eğitim açısından...
UZLAŞMA KÜLTÜRÜNDE OKULLARIN ROLÜ
Toplumsal uzlaşma; bir kişinin veya grubun, toplumun diğer kesimlerin haklarını yok saymaya, ortadan kaldırmaya çalışmamasıdır. Herkesin, birbirinin yaşam biçimine tahammül etmesidir. Ülkemiz; toplumsal uzlaşmanın yoksunluğunun geçmişte...
Bilinç Ve Eğitim
Her şeyden bilinç genişlemesinin birey için niçin önemli olduğuna değinmek gerekir. Öğrencilerin bilinç alanının genişlemesini engelleyen etkenler neler olabilir? Öğrencilerin bilinç alanının genişlemesini nasıl sağlayabiliriz. Bilinç...
ÖĞRETMEN GÜDÜLERİ
E.Öğrt Grv Hasan Güneş hgunes0202@gmail.com Öğretmen güdüsünün karşılanması hem öğretmen açısından hem de okul yönetimi açısından önem taşıyor. Bu güdülerden öz gerçekleşim güdüsü (yaşama, var olma, gelişme ve iyileşme)...
EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ
Demokratik toplumlarda, özellikle hiçbir ayrım yapılmaksızın herkesin gizilgüç ve yeteneklerini en uygun biçimde geliştirmeleri için eğitim hizmetlerinden yararlanma şansına sahip olmaları gerekiyor. Herkese en üst basamağa kadar öğretim...
Öğrencilerin Karar Verme Becerileri
Öğrencinin üzerinde karara vararak sorunların belirlenmesi, değişik eylem seçeneklerin seçilmesi süreci ya da işlemi önem taşıyor. Öğrencilerin karar verme becerilerinin geliştirilmesinin bireysel ve toplumsal sonuçları neler olabilir? Ülkemizde...
AKP’NİN DEMOKRASİ ANLAYIŞI
E.Öğrt Grv Hasan güneş hgunes0202@gmail.com Bireyciliğe karşı, bir liberal olan Tacqueville'e göre, demokrasinin getirdiği sorunların çözümü için üç önemli öğe vardır: Yerinden yönetim, kitle örgütleri ve demokratik kültür....
Otoriter Siyasi Anlayış Ve Bireyleşme
'İnsanlar doğuştan eşit değildir. Bazıları yönetmek, bazıları ise yönetilmek için yaratılmıştır. Kötü yetersiz olan kitleler, seçkinlerin ya da çok üstün yaratılmış tek bir seçkinin buyruklarına boyun eğmelidir” görüşü...
HOŞGÖRÜ VE EĞİTİM
E.Öğrt.Grv Hasan Güneş hgunes0202@gmail.com Öğrencide hoşgörünün gelişmesi birçok etkene bağlıdır. Aile içi iletişim bunların başında geliyor. Aile içi iletişim ana-babadan çocuğa; çocuktan ana babaya çift yönlü bir iletişimi...
Cumhuriyet Dönemi Eğitim Sistemimizde Sapmalar
DP Hükümetleri ( 1946_1960) döneminde o çağın sosyolojik yapısına uygun köy enstitülerinde okuyanlar bin bir çeşit iftiralara uğramış ve bu güzide kurumlar kapatılmıştır. 1980-1980 dönemi arasında bütün hükümet proğramlarında eğitimde...
Toplumsal İlgi Ve Eğitim
Toplumsal ilgi adını verdiğimiz davranış dizisi, normal bir insanın uyum sağlayabilmesi için kesinlikle zorunlu bir öğedir. Bu tür davranışların geliştirilmediği durumlarda kişilik bozukluğu ortaya çıkabilir. Toplumsal ilginin ilk geliştiği...
AKP’NİN 13 YILLIK EĞİTİM POLİTİKASI
2015 genel seçimlerinden sonra, AKP'nin olası bir koalisyon hükümetine ortak olacağı dillendirilen şu günlerde son 13 yıllık eğitim politikasının analiz edilmesinde yarar umulmaktadır. AKP hükümetinin iktidara geldiği günden itibaren...
YOKSULA ÜNİVERSİTE YOLU KAPALI
2015 Genel seçimleri sona erdi. Yakında bir koalisyon hükümeti görünürken, gözlerin Partilerin hükümet olmaları halinde seçim vaatlerini yerine getirip getirmeyeceklerine çevrilmesi normal bir durumdur. Özellikle seçime katılan CHP ve HDP...

banner369

banner377