banner354
Hasan Güneş
Hasan Güneş
Eğitim Üzerene
Yazarın Makaleleri
Cumhuriyet Dönemi Eğitim Sistemimizde Sapmalar
DP Hükümetleri ( 1946_1960) döneminde o çağın sosyolojik yapısına uygun köy enstitülerinde okuyanlar bin bir çeşit iftiralara uğramış ve bu güzide kurumlar kapatılmıştır. 1980-1980 dönemi arasında bütün hükümet proğramlarında eğitimde...
Toplumsal İlgi Ve Eğitim
Toplumsal ilgi adını verdiğimiz davranış dizisi, normal bir insanın uyum sağlayabilmesi için kesinlikle zorunlu bir öğedir. Bu tür davranışların geliştirilmediği durumlarda kişilik bozukluğu ortaya çıkabilir. Toplumsal ilginin ilk geliştiği...
AKP’NİN 13 YILLIK EĞİTİM POLİTİKASI
2015 genel seçimlerinden sonra, AKP'nin olası bir koalisyon hükümetine ortak olacağı dillendirilen şu günlerde son 13 yıllık eğitim politikasının analiz edilmesinde yarar umulmaktadır. AKP hükümetinin iktidara geldiği günden itibaren...
YOKSULA ÜNİVERSİTE YOLU KAPALI
2015 Genel seçimleri sona erdi. Yakında bir koalisyon hükümeti görünürken, gözlerin Partilerin hükümet olmaları halinde seçim vaatlerini yerine getirip getirmeyeceklerine çevrilmesi normal bir durumdur. Özellikle seçime katılan CHP ve HDP...
ÜLKEMİZ EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE ÖNYARGI
Eğitim örgütlerinin informal yanları daha ağır basıyor. Bu nedenle, dikkate değer hususlar bulunuyor. Öğretmen morali, iş doyumu, insan ilişkileri bunlar arasında yer alıyor. Eğitim açısından anılan bu öğelerin varlığı, öğretme-öğrenme...
BENLİK GELİŞİMİ VE EĞİTİM
Psikiyatrist Jung'a göre; kişiliğin algı, bilinçli anı, düşünce ve duygulardan oluşan; kimlik duygusunu oluşturan ve ona süreklilik sağlayan; yani bilen, isteyen dinamik bir sistem olan ruh usunun görünen yüzüdür. Benlik gelişimi olmaksızın...
EĞİTİM GÜÇLÜKLERİ
Çocuğun, anne-babanın, öğretmenin ya da bunların tümünün karşılaştığı güçlükler eğitim zorluklarıdır. Araştırmalar, eğitim güçlüklerinin, özellikle aile çevresinden, çoğunlukla anne-babadan ve toplumsal-ekonomik çevreden kaynaklandığını...
Toplumsal Kopma Ve Eğitim
Bireylerin, toplumsal grupların başka birey ya da gruplarla hem fiziksel hem de toplumsal bağlantıyı yitirmeleri, hem bireysel hem de toplumsal sonuçları bulunuyor. Kopma, bireylerin yabancılaşmasına, o da bu bireylerin toplumsal çözülmeye bir...
ÜNİVERSİTELERDE ÖĞRETİM ELEMANLARINDA TÜKENMİŞLİK
Yaygın olarak insanların yüz yüze çalıştığı mesleklerde bireylerin, duygusal yönden kendilerini tükenmiş hissetmeleri, işleri gereği karşılaştıkları insanlara karşı duyarsızlaşmaları ve kişisel başarı duygularında azalma şeklinde...
Eğitim Ve Mutluluk
Bugünlerde eğitimin mutluluk ile ilişkisinin ele alınmasına ivedilikle ihtiyaç vardır. Çünkü geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de mutluluk ile eğitim arasındaki ilişki davam edecektir. Bu nedenle, bütün yurttaşlar eğitimi giderek...
Otoriter Öğretmenlik
Maalesef, otoriter öğretmenin, öğrencilerin düşünmelerini sağladığı söylenemez. Böyle bir bakış açısıyla, bu öğrencilerimizin özgürleşmesi de olası değildir. Başka bir ifadeyle, özünde körü körüne öğretmene itaat olan bir...
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YABANCILAŞMASI
Toplumda yalıtılmışlık, yalnızlık ve toplumla ilişkilerinde soğuma olarak yabancılaşma üniversite öğrencileri açısından önemli sonuçlara sahiptir. Yabancılaşma, kuşkusuz bir insan için olduğu kadar üniversite öğrencisi için de...
Anne Yoksunluğu Ve Eğitim Açısından Sonuçları
John Bowlby'nin, çocuğun sonraki zihinsel sağlığı açısından gerekli olan anne bakımının yokluğunun önemine işaret etmektedir. Daha sonraki araştırmalarda da, çocuk bakımının sevgi, sevgi bağı ve teşvik gibi gereksinmeleri ile...
ÖĞRENCİLERDE BEN MERKEZCİLİK
Dünyanın kendi etrafında döndüğünü sanma, kendi duygu, düşünce, davranış ve gereksinmelerinden başka hiçbir şeyi önemsememe, insanların onsuz yapamayacağını, ona ihtiyacı olduğunu düşünme olarak, ben merkezcilik öğrenci açısından...
EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN SORUNLARI
Bilindiği gibi eğitim fakültesi öğrencilerinin atanmasında esas olan KPSS adı verilen uygulamadır. Onlarca öğretmen adayının ölümüyle sonuçlanan intiharların yanında, daha başka olumsuzlukları da içerisinde barındırmaktadır, KPSS uygulaması....
Öğretmenlerin Bakış Açısı
Elbette her öğretmenin içinde bulunduğu toplumda toplumsal gerçekliği algılayışını belirleyen kavramlar bütünü bulunuyor. Ancak, bu bakış açısı eğitim sisteminin değerleriyle örtüşmesi veya belli zamanlarda bu bakış açısı eğitim...
Akılcılaşma Ve Eğitim Yöneticiliği
Toplumsal aktörlerin kişisel olmayan ilişkiler bağlamında çevrelerindeki dünya üzerinde daha fazla denetim kurmak için bilgiye giderek daha çok başvurmaları bağlamında ' akılcılaşma” eğitim yöneticiliği açısından birtakım sonuçlara...
SINAV ODAKLI EĞİTİM SİSTEMİMİZ
Geçen Pazar günü( 15.03.2015) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) kapsamında Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve sınavsız geçiş için 2 milyon 46 bin aday sınava girdi. Tabii ki bu durum, sınav odaklı eğitim sistemimizin ele...
Türkiye’de Abecesizlik Oranı Ve Sonuçları
Abecesizlik oranı, bir toplumsal grubun ya da bir toplumun okul çağındaki ve daha yukarı yaşlardaki nüfusu içinde okuma yazma bilmeyenlerin oranıdır. TUİK İzmir Bölge Müdürlüğü'nün yaptığı araştırmada, Türkiye'de 15 yaş...
Sorumluluk mu? Sorumsuzluk mu?
İnsanın sürekli başkaları tarafından güdülen, bağımlı bir kişilik geliştirmesi sorumsuz kişilikle eşdeğerdir. Bireyin sorumluluk sahibi olması, gibi bir konunun ele alınması, eğitim açısından önem taşıyor. En başta, sorumluluk alanları...

banner346

banner293

banner323

banner357