banner354
Hasan Güneş
Hasan Güneş
Eğitim Üzerene
Yazarın Makaleleri
TOPLUMSAL DUYARLILIK VE EĞİTİM
Toplumsal duyarlılık bir kişinin yaşadığı dünya ve kişilerle ilgili sorumluluk alma bilincidir. Neden eğitim açısından toplumsal duyarlılık önemlidir? Eğitim denilince toplumsal duyarlılığı kimler taşımalıdır? Eğitim açısından...
UZLAŞMA KÜLTÜRÜNDE OKULLARIN ROLÜ
Toplumsal uzlaşma; bir kişinin veya grubun, toplumun diğer kesimlerin haklarını yok saymaya, ortadan kaldırmaya çalışmamasıdır. Herkesin, birbirinin yaşam biçimine tahammül etmesidir. Ülkemiz; toplumsal uzlaşmanın yoksunluğunun geçmişte...
Bilinç Ve Eğitim
Her şeyden bilinç genişlemesinin birey için niçin önemli olduğuna değinmek gerekir. Öğrencilerin bilinç alanının genişlemesini engelleyen etkenler neler olabilir? Öğrencilerin bilinç alanının genişlemesini nasıl sağlayabiliriz. Bilinç...
ÖĞRETMEN GÜDÜLERİ
E.Öğrt Grv Hasan Güneş hgunes0202@gmail.com Öğretmen güdüsünün karşılanması hem öğretmen açısından hem de okul yönetimi açısından önem taşıyor. Bu güdülerden öz gerçekleşim güdüsü (yaşama, var olma, gelişme ve iyileşme)...
EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ
Demokratik toplumlarda, özellikle hiçbir ayrım yapılmaksızın herkesin gizilgüç ve yeteneklerini en uygun biçimde geliştirmeleri için eğitim hizmetlerinden yararlanma şansına sahip olmaları gerekiyor. Herkese en üst basamağa kadar öğretim...
Öğrencilerin Karar Verme Becerileri
Öğrencinin üzerinde karara vararak sorunların belirlenmesi, değişik eylem seçeneklerin seçilmesi süreci ya da işlemi önem taşıyor. Öğrencilerin karar verme becerilerinin geliştirilmesinin bireysel ve toplumsal sonuçları neler olabilir? Ülkemizde...
AKP’NİN DEMOKRASİ ANLAYIŞI
E.Öğrt Grv Hasan güneş hgunes0202@gmail.com Bireyciliğe karşı, bir liberal olan Tacqueville'e göre, demokrasinin getirdiği sorunların çözümü için üç önemli öğe vardır: Yerinden yönetim, kitle örgütleri ve demokratik kültür....
Otoriter Siyasi Anlayış Ve Bireyleşme
'İnsanlar doğuştan eşit değildir. Bazıları yönetmek, bazıları ise yönetilmek için yaratılmıştır. Kötü yetersiz olan kitleler, seçkinlerin ya da çok üstün yaratılmış tek bir seçkinin buyruklarına boyun eğmelidir” görüşü...
HOŞGÖRÜ VE EĞİTİM
E.Öğrt.Grv Hasan Güneş hgunes0202@gmail.com Öğrencide hoşgörünün gelişmesi birçok etkene bağlıdır. Aile içi iletişim bunların başında geliyor. Aile içi iletişim ana-babadan çocuğa; çocuktan ana babaya çift yönlü bir iletişimi...
Cumhuriyet Dönemi Eğitim Sistemimizde Sapmalar
DP Hükümetleri ( 1946_1960) döneminde o çağın sosyolojik yapısına uygun köy enstitülerinde okuyanlar bin bir çeşit iftiralara uğramış ve bu güzide kurumlar kapatılmıştır. 1980-1980 dönemi arasında bütün hükümet proğramlarında eğitimde...
Toplumsal İlgi Ve Eğitim
Toplumsal ilgi adını verdiğimiz davranış dizisi, normal bir insanın uyum sağlayabilmesi için kesinlikle zorunlu bir öğedir. Bu tür davranışların geliştirilmediği durumlarda kişilik bozukluğu ortaya çıkabilir. Toplumsal ilginin ilk geliştiği...
AKP’NİN 13 YILLIK EĞİTİM POLİTİKASI
2015 genel seçimlerinden sonra, AKP'nin olası bir koalisyon hükümetine ortak olacağı dillendirilen şu günlerde son 13 yıllık eğitim politikasının analiz edilmesinde yarar umulmaktadır. AKP hükümetinin iktidara geldiği günden itibaren...
YOKSULA ÜNİVERSİTE YOLU KAPALI
2015 Genel seçimleri sona erdi. Yakında bir koalisyon hükümeti görünürken, gözlerin Partilerin hükümet olmaları halinde seçim vaatlerini yerine getirip getirmeyeceklerine çevrilmesi normal bir durumdur. Özellikle seçime katılan CHP ve HDP...
ÜLKEMİZ EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE ÖNYARGI
Eğitim örgütlerinin informal yanları daha ağır basıyor. Bu nedenle, dikkate değer hususlar bulunuyor. Öğretmen morali, iş doyumu, insan ilişkileri bunlar arasında yer alıyor. Eğitim açısından anılan bu öğelerin varlığı, öğretme-öğrenme...
BENLİK GELİŞİMİ VE EĞİTİM
Psikiyatrist Jung'a göre; kişiliğin algı, bilinçli anı, düşünce ve duygulardan oluşan; kimlik duygusunu oluşturan ve ona süreklilik sağlayan; yani bilen, isteyen dinamik bir sistem olan ruh usunun görünen yüzüdür. Benlik gelişimi olmaksızın...
EĞİTİM GÜÇLÜKLERİ
Çocuğun, anne-babanın, öğretmenin ya da bunların tümünün karşılaştığı güçlükler eğitim zorluklarıdır. Araştırmalar, eğitim güçlüklerinin, özellikle aile çevresinden, çoğunlukla anne-babadan ve toplumsal-ekonomik çevreden kaynaklandığını...
Toplumsal Kopma Ve Eğitim
Bireylerin, toplumsal grupların başka birey ya da gruplarla hem fiziksel hem de toplumsal bağlantıyı yitirmeleri, hem bireysel hem de toplumsal sonuçları bulunuyor. Kopma, bireylerin yabancılaşmasına, o da bu bireylerin toplumsal çözülmeye bir...
ÜNİVERSİTELERDE ÖĞRETİM ELEMANLARINDA TÜKENMİŞLİK
Yaygın olarak insanların yüz yüze çalıştığı mesleklerde bireylerin, duygusal yönden kendilerini tükenmiş hissetmeleri, işleri gereği karşılaştıkları insanlara karşı duyarsızlaşmaları ve kişisel başarı duygularında azalma şeklinde...
Eğitim Ve Mutluluk
Bugünlerde eğitimin mutluluk ile ilişkisinin ele alınmasına ivedilikle ihtiyaç vardır. Çünkü geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de mutluluk ile eğitim arasındaki ilişki davam edecektir. Bu nedenle, bütün yurttaşlar eğitimi giderek...
Otoriter Öğretmenlik
Maalesef, otoriter öğretmenin, öğrencilerin düşünmelerini sağladığı söylenemez. Böyle bir bakış açısıyla, bu öğrencilerimizin özgürleşmesi de olası değildir. Başka bir ifadeyle, özünde körü körüne öğretmene itaat olan bir...

banner346

banner361

banner293

banner323

banner357