banner354
Hasan Güneş
Hasan Güneş
Eğitim Üzerene
Yazarın Makaleleri
TELEVİZYONUN ÇOCUKLAR AÇISINDAN OLUMSUZ YÖNLERİ
Televizyonun, kuşkusuz yararları vardır. Ancak, konumuz açısından televizyonun zararları, çocuklar açısındanele alınması bu köşe yazısının konusunu oluşturuyor. Televizyonun zararlı yönleri açıklanmadan önce sosyal öğrenme kuramının...
KADIN ÖĞRETMEN OLMAK ZOR
Türkiye'de öğretmenlik, öteden beri kadınlar için en fazla istenilen bir meslektir. Hem kırsal alanda hem de hem de kentte kadınlar için istenilir bir mesleklerin başında , öğretmenlik mesleği gelmektedir. 2011/2012 öğretim yılında...
Öğrencilerin Yalan Söyleme Nedenleri Ve Önleme Yöntemleri
Öğrenci Söylediği Yalanı Doğru Olarak Algılıyor: Bazı öğrenciler kendi söylemiş olduğu yalanı doğruymuş gibi algılayabiliyor. Bu durum öğretmenler ve öğrenciler açısından en zor durumlardan biridir. Öğrenci öğretmenden farklı...
GAZETENİN ÇOCUKLAR VE GENÇLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
Satırlarıma bütün basın emekçilerinin 24 Temmuz basın bayramını kutlayarak başlamak istiyorum. Bugünkü köşe yazısı da basın çocuk ve gençleri ele alıyor. Bir nebze de olsa çocukların, gençlerin, velilerin ve eğitimcilerin ilgisini...
Eğitimde İletişimin Önemi
Her alanda olduğu gibi eğitim sürecinde de iletişim başlı başına önem taşıyor. Aslında, iletişim sürecinin etkili olarak sağlanması, anne karnında başlıyor. Elbette, bireyi birey yapan özelliklerin başında kalıtımsal özellikler ve...
Üniversite Öğrencilerinin Yabancılaşması
Bilindiği gibi her yıl 15-21 Mayıs tarihleri arasında ülkemizde gençlik haftası düzenlenir. Bu hafta içerisinde çeşitli etkinlikler düzenlenir, gençlik sorunları tartışılır. Ancak, anılan tarih arasında başta SOMA katliamı olmak üzere...
KPSS’DE DEĞİŞİKLİK VE OLASI SONUÇLARI
AKP hükümetinin bugünlerde KPSS'ye yönelik bir çalışmasının olduğu medyaya yansımaktadır.Kamu Personel Seçme Sınavı ( KPSS) için, 2014'de yaklaşık 4,5 milyon adayın başvuracağı tahmin edilmektedir. Gelecek yıllarda da bu oranın...
ÖĞRENCİ YARATICILIĞINI ARTTIRMAK
Tarihte hiçbir zaman olmadığı kadar hızla devinen bir ekonomik ve teknolojik değişmeler çağında yaşıyoruz. Bu değişmelere uyum sağlamanın yolu, yenilikçi bireylere gereksinmesi var. Ancak, toplumuzda böyle insanlara çoğu kez az rastlanıyor....
EĞİTİMDE YABANCILAŞMA
Yabancılaşma, bireyin üyesi olduğu toplumdan uzaklaşması anlamında kullanılmaktadır. Eğitimde yabancılaşma, öğrenci başarısını olumsuz etkilediği için tartışılması gereken konuların başında gelmektedir. Öğrencilerimizin yabancılaşmasına...
AKP’nin Eğitimde 11 Yıllık Karanlık Bilançosunu Tartışmak
Eğitimin ticarileştirilmesi yeniden yapılandırılması adı altında hayata geçirilen uygulamaların tek bir amacı olduğu söylenebilir. Karlı eğitim işletmeciliğinin en önemli özelliği, eğitim hakkını temel bir insan hakkı olmaktan çıkarılarak...
Cumhuriyet Döneminde Eğitim ve Atatürk
Çağdaş bir toplum yaratmada, eğitimin önemine işaret eden Mustafa Kemal, geleneksel eğitime eleştirilerle başlamıştır. Geleneksel eğitimin hem kuruluş sistemi ve hem de özü yönünden milli olmadığını; bu eğitimin dil, tarih, sanat, yani...
EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ VE BİLİMSEL GERÇEKLER
Fırsat eşitliği, bütün yurttaşlara tüm öğretim kademelerinin en üst basamağına kadar çıkma hususunda hak ve eşitlik sunan kavramdır. 1948 tarihli İnsan Hakları Evrensel Bildirisinin 26. Maddesi bu konu ile ilgilidir. Her bireyin eğitime...
ÇOCUK OYUNLARINA İLiŞKİN TUTUMLARIMIZ
Dünyayı anlamanın başka dilidir, çocuklar. Dünyaya anlam katma ve dönüştürmenin temelinde, yarının yetişkinleri olarak çocuklar vardır. Bu açıdan bakıldığında, çocukların bilişsel, sosyal, duygusal ve psikomotor gelişiminde, bugün...
SAĞDUYU, EĞİTİM VE TOPLUM
Ünlü psikoloji kuramcısı, Alfred Adler, bireylerin 'sağduyu” gibi bir gizil güce sahip olduğunu belirtmektedir. Sağduyu, kişinin kendisinin bireysel çıkarlarını diğer insanların ortak amaçlarına uygun düşen değer yargılarını...
NÜFUS SORUNU, AKP VE BİLİMSEL GERÇEKLER
Bir ülke için, bir doğal, kültürel ve sosyal çevrede mümkün olan en iyi ekonomik üretimi sağlayan, insan sayısına sahip olmak önem taşımaktadır. Ekonomik bakımdan en uygun optimum nüfus (Bir bölge ya da ülkede nüfus yoğunluğunun, doğal...
Üstünlük Duygusu- Toplumsal İlgi- Akp Ve Atatürk
Ünlü psikiyatrist Alfred Adler, hepimizin yaşama bir aşağılık duygusuyla başladığımızı söyler. Güçsüz ve çaresiz bir çocuğun yaşamını sürdürebilmek için daha büyük ve güçlü yetişkinliklere bağımlı olması, bunun ilk örnekleridir....
UYGAR YAŞAM VE EĞİTİMDE GERİCİLİK
Uygarlık, bir halkı başka halklardan ayıran, onun özgün yanını ortaya koyan, yaşayış biçimlerinin, kullanılan aletlerin çalışma biçiminin yöntemlerinin, inançların, düşünsel ve sanatsal etkinliklerin, sayısal ve toplumsal örgütlenme...
AKRAN ZORBALIĞI
Çocuğun gelişmesinde aile ve okulun yeri ve önemi tartışılamaz. Özellikle okulun bu rolüyle birlikte, şiddet gibi bazı olumsuzluklara da kaynaklık etmektedir. Bunlardan akran zorbalığının çocuklar ve dolayısıyla toplum açısından sonuçlarına...
UMUT VE UMUTSUZLUK ÜZERİNE -2
Yarına umutla bakmak, yaşama sevincini artırmanın bir yolu olarak algılanmaktadır. Umutsuz bir yaşam adeta fiziksel gereksinmelerin karşılanmaması demektir. Bütün toplumlarda olduğu gibi, bireyler, umutla birlikte umutsuzluğu birlikte yaşar....
MERİSTOKRASİ
Meritokrasi kabiliyetlerin (ehliyetlerin) yönetimi, ödüllerin ve pozisyonların (mevkilerin) yetenek temelinde dağıtılması ilkesidir. Merisktokratik bir toplumda, eğitimde fırsat eşitliği ilkesi aracılığıyla, toplumsal kökeni ne olursa olsun...

banner346

banner361

banner293

banner323

banner357