banner368
Hasan Güneş
Hasan Güneş
Eğitim Üzerene
Yazarın Makaleleri
TÜRKİYE’DE EĞİTİM VE ANOMİ
Toplum, bağımsız bir parçalar sisteminden oluşan diğer organizmalar gibi işler; ancak ekonomi, aile, yönetim vb.den oluşan bu parçaları bir arada tutan şey, merkezi bir sistemi değil, temel bir değerler sistemi, yeni bir ahlaki konsensüs veya...
BİREYLEŞMENİN ÖNEMİ
Bireysellik ve bireyleşme bireyin kendine özgü düşüncelere sahip olma, bunları başkalarına söyleyebilme, bu düşüncelerin başkalarından ayıran özellikler bütünüdür. Buna ilaveten bağımsızlaşma, başkalarının düşüncelerine açık...
Hükümetler Eğitim Sistemine Müdahale Etmemelidir
Hemen hemen çoğu ülkelerde eğitim dünyasının bütünüyle hükümetlerin kontrolü altında olduğu görülüyor. Bu son derece tehlikeli durumdur. Hükümetlerin eğitim sistemine müdahalesi neden sakıncalıdır? Hükümetin yerine geçebilecek...
ÖĞRETMEN ADAYLARININ ATANAMAMASINDA SUÇ KİMİN?
Değişik üniversitelerde eğitim fakültelerinde yıllardır görev yaptım. Eğitim fakültelerinin hemen hemen bütün bölümlerinin bazı derslerini okuttum. Ancak, öğrencilerin motivasyonu bazı bölümler için kolay bazı bölümler için zordu....
KENDİNİ GERÇEKLEŞTİRME GÜDÜSÜ VE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ
Güdülerin/ihtiyaçların karşılanması her insanın hakkı olduğu gibi öğretmenlerimizin en doğal hakkıdır. Fizyolojik olsun psikolojik olsun bütün güdülerin kaynağını öz gerçekleşim olduğu literatürde ifade edilmektedir. İzleyen satırlarda...
Siyasal Toplumsallaşma
Bir çocuk doğduğu toplumun özelliklerini kültürünü, kendisinin kimliğini bilmez. Bunlar çocuğun büyüdükçe ailesinden çevresinden öğrendiği şeylerdir. Siyasal toplumsallaşma bireyin ülkesindeki siyasal kültürü edinmesi sürecidir....
Okulda Disiplin Ve Empati
Gün geçmiyor ki, okullarda disiplin sorunuyla karşılaşılmasın. Sınıf disiplini, en çok kabul gören anlamı ile kural oluşturarak öğrenmeyi kolaylaştırmak ve istenmeyen davranışları en aza indirmek olarak tanımlanmaktadır. Özü itibariyle,...
DEMOKRASİNİN UNUTULAN BOYUTU: DAVRANIŞ
E:ÖĞRT.Grv/Bilim Uzmanı Hasan güneş Bilindiği gibi,demokrasi bir yönetim ve yaşam biçimi,felsefesidir.Demokratik davranış, yine demokratik tutum, davranış ve ortamlarda kazanılabilir,korunabilir, sürdürülebilir.Ülkemizde,demokrasinin davranış...
TELEVİZYONUN ÇOCUKLAR AÇISINDAN OLUMSUZ YÖNLERİ
Televizyonun, kuşkusuz yararları vardır. Ancak, konumuz açısından televizyonun zararları, çocuklar açısındanele alınması bu köşe yazısının konusunu oluşturuyor. Televizyonun zararlı yönleri açıklanmadan önce sosyal öğrenme kuramının...
KADIN ÖĞRETMEN OLMAK ZOR
Türkiye'de öğretmenlik, öteden beri kadınlar için en fazla istenilen bir meslektir. Hem kırsal alanda hem de hem de kentte kadınlar için istenilir bir mesleklerin başında , öğretmenlik mesleği gelmektedir. 2011/2012 öğretim yılında...
Öğrencilerin Yalan Söyleme Nedenleri Ve Önleme Yöntemleri
Öğrenci Söylediği Yalanı Doğru Olarak Algılıyor: Bazı öğrenciler kendi söylemiş olduğu yalanı doğruymuş gibi algılayabiliyor. Bu durum öğretmenler ve öğrenciler açısından en zor durumlardan biridir. Öğrenci öğretmenden farklı...
GAZETENİN ÇOCUKLAR VE GENÇLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
Satırlarıma bütün basın emekçilerinin 24 Temmuz basın bayramını kutlayarak başlamak istiyorum. Bugünkü köşe yazısı da basın çocuk ve gençleri ele alıyor. Bir nebze de olsa çocukların, gençlerin, velilerin ve eğitimcilerin ilgisini...
Eğitimde İletişimin Önemi
Her alanda olduğu gibi eğitim sürecinde de iletişim başlı başına önem taşıyor. Aslında, iletişim sürecinin etkili olarak sağlanması, anne karnında başlıyor. Elbette, bireyi birey yapan özelliklerin başında kalıtımsal özellikler ve...
Üniversite Öğrencilerinin Yabancılaşması
Bilindiği gibi her yıl 15-21 Mayıs tarihleri arasında ülkemizde gençlik haftası düzenlenir. Bu hafta içerisinde çeşitli etkinlikler düzenlenir, gençlik sorunları tartışılır. Ancak, anılan tarih arasında başta SOMA katliamı olmak üzere...
KPSS’DE DEĞİŞİKLİK VE OLASI SONUÇLARI
AKP hükümetinin bugünlerde KPSS'ye yönelik bir çalışmasının olduğu medyaya yansımaktadır.Kamu Personel Seçme Sınavı ( KPSS) için, 2014'de yaklaşık 4,5 milyon adayın başvuracağı tahmin edilmektedir. Gelecek yıllarda da bu oranın...
ÖĞRENCİ YARATICILIĞINI ARTTIRMAK
Tarihte hiçbir zaman olmadığı kadar hızla devinen bir ekonomik ve teknolojik değişmeler çağında yaşıyoruz. Bu değişmelere uyum sağlamanın yolu, yenilikçi bireylere gereksinmesi var. Ancak, toplumuzda böyle insanlara çoğu kez az rastlanıyor....
EĞİTİMDE YABANCILAŞMA
Yabancılaşma, bireyin üyesi olduğu toplumdan uzaklaşması anlamında kullanılmaktadır. Eğitimde yabancılaşma, öğrenci başarısını olumsuz etkilediği için tartışılması gereken konuların başında gelmektedir. Öğrencilerimizin yabancılaşmasına...
AKP’nin Eğitimde 11 Yıllık Karanlık Bilançosunu Tartışmak
Eğitimin ticarileştirilmesi yeniden yapılandırılması adı altında hayata geçirilen uygulamaların tek bir amacı olduğu söylenebilir. Karlı eğitim işletmeciliğinin en önemli özelliği, eğitim hakkını temel bir insan hakkı olmaktan çıkarılarak...
Cumhuriyet Döneminde Eğitim ve Atatürk
Çağdaş bir toplum yaratmada, eğitimin önemine işaret eden Mustafa Kemal, geleneksel eğitime eleştirilerle başlamıştır. Geleneksel eğitimin hem kuruluş sistemi ve hem de özü yönünden milli olmadığını; bu eğitimin dil, tarih, sanat, yani...
EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ VE BİLİMSEL GERÇEKLER
Fırsat eşitliği, bütün yurttaşlara tüm öğretim kademelerinin en üst basamağına kadar çıkma hususunda hak ve eşitlik sunan kavramdır. 1948 tarihli İnsan Hakları Evrensel Bildirisinin 26. Maddesi bu konu ile ilgilidir. Her bireyin eğitime...

banner369

banner377