banner354
Hasan Güneş
Hasan Güneş
Eğitim Üzerene
Yazarın Makaleleri
EĞİTİMDE YABANCILAŞMA
Yabancılaşma, bireyin üyesi olduğu toplumdan uzaklaşması anlamında kullanılmaktadır. Eğitimde yabancılaşma, öğrenci başarısını olumsuz etkilediği için tartışılması gereken konuların başında gelmektedir. Öğrencilerimizin yabancılaşmasına...
AKP’nin Eğitimde 11 Yıllık Karanlık Bilançosunu Tartışmak
Eğitimin ticarileştirilmesi yeniden yapılandırılması adı altında hayata geçirilen uygulamaların tek bir amacı olduğu söylenebilir. Karlı eğitim işletmeciliğinin en önemli özelliği, eğitim hakkını temel bir insan hakkı olmaktan çıkarılarak...
Cumhuriyet Döneminde Eğitim ve Atatürk
Çağdaş bir toplum yaratmada, eğitimin önemine işaret eden Mustafa Kemal, geleneksel eğitime eleştirilerle başlamıştır. Geleneksel eğitimin hem kuruluş sistemi ve hem de özü yönünden milli olmadığını; bu eğitimin dil, tarih, sanat, yani...
EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ VE BİLİMSEL GERÇEKLER
Fırsat eşitliği, bütün yurttaşlara tüm öğretim kademelerinin en üst basamağına kadar çıkma hususunda hak ve eşitlik sunan kavramdır. 1948 tarihli İnsan Hakları Evrensel Bildirisinin 26. Maddesi bu konu ile ilgilidir. Her bireyin eğitime...
ÇOCUK OYUNLARINA İLiŞKİN TUTUMLARIMIZ
Dünyayı anlamanın başka dilidir, çocuklar. Dünyaya anlam katma ve dönüştürmenin temelinde, yarının yetişkinleri olarak çocuklar vardır. Bu açıdan bakıldığında, çocukların bilişsel, sosyal, duygusal ve psikomotor gelişiminde, bugün...
SAĞDUYU, EĞİTİM VE TOPLUM
Ünlü psikoloji kuramcısı, Alfred Adler, bireylerin 'sağduyu” gibi bir gizil güce sahip olduğunu belirtmektedir. Sağduyu, kişinin kendisinin bireysel çıkarlarını diğer insanların ortak amaçlarına uygun düşen değer yargılarını...
NÜFUS SORUNU, AKP VE BİLİMSEL GERÇEKLER
Bir ülke için, bir doğal, kültürel ve sosyal çevrede mümkün olan en iyi ekonomik üretimi sağlayan, insan sayısına sahip olmak önem taşımaktadır. Ekonomik bakımdan en uygun optimum nüfus (Bir bölge ya da ülkede nüfus yoğunluğunun, doğal...
Üstünlük Duygusu- Toplumsal İlgi- Akp Ve Atatürk
Ünlü psikiyatrist Alfred Adler, hepimizin yaşama bir aşağılık duygusuyla başladığımızı söyler. Güçsüz ve çaresiz bir çocuğun yaşamını sürdürebilmek için daha büyük ve güçlü yetişkinliklere bağımlı olması, bunun ilk örnekleridir....
UYGAR YAŞAM VE EĞİTİMDE GERİCİLİK
Uygarlık, bir halkı başka halklardan ayıran, onun özgün yanını ortaya koyan, yaşayış biçimlerinin, kullanılan aletlerin çalışma biçiminin yöntemlerinin, inançların, düşünsel ve sanatsal etkinliklerin, sayısal ve toplumsal örgütlenme...
AKRAN ZORBALIĞI
Çocuğun gelişmesinde aile ve okulun yeri ve önemi tartışılamaz. Özellikle okulun bu rolüyle birlikte, şiddet gibi bazı olumsuzluklara da kaynaklık etmektedir. Bunlardan akran zorbalığının çocuklar ve dolayısıyla toplum açısından sonuçlarına...
UMUT VE UMUTSUZLUK ÜZERİNE -2
Yarına umutla bakmak, yaşama sevincini artırmanın bir yolu olarak algılanmaktadır. Umutsuz bir yaşam adeta fiziksel gereksinmelerin karşılanmaması demektir. Bütün toplumlarda olduğu gibi, bireyler, umutla birlikte umutsuzluğu birlikte yaşar....
MERİSTOKRASİ
Meritokrasi kabiliyetlerin (ehliyetlerin) yönetimi, ödüllerin ve pozisyonların (mevkilerin) yetenek temelinde dağıtılması ilkesidir. Merisktokratik bir toplumda, eğitimde fırsat eşitliği ilkesi aracılığıyla, toplumsal kökeni ne olursa olsun...
İNSAN KİRLİLİĞİ
Bir toplumda bireyler, kişisel ihtirasları peşinde koşuyorlarsa,onları uygar yaşam onları ilgilendirmiyorsa; Rant sağlama, adam kayırmacılık yaygın bir alanı yaygın bir alanı kapsamışsa; başkaları için uygun uygun görmedikleri her statüyü...
EĞİTİMDE ADELETSİZLİK
En son araştırmanın verilerine göre, Türk Eğitim Sen Türkiye'de 58000 479 ücretli öğretmen olduğunu açıkladı. 81 il valiliğinde Türkiye'deki ücretli öğretmen sayısına ilişkin bilgi isteyen ve 70'inden yanıt alan Türk...
ŞİDDETTİN NEDENLERİ VE ÖNLEME YÖNTEMLERİ
ÖĞRETMENLERE YÖNELİK(ÖĞRENCİLERCE) İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir grup öğretmen, geçtiğimiz günlerde bazı okullarda öğretmenlere yönelik yapılan şiddet olaylarını protesto etti. Eğitim-senin aralarında bulunduğu çeşitli sendikalar...
OKULLARDA SERBEST KIYAFET UYGULAMASI VE PSİKOLOJİK SONUÇLARI (Aidiyet-Kimlik duygusu çerçevesinde)
Okullarda öğrencilere serbest uygulamaları sürerken; A;G araştırma şirketinin yaptığı araştırma, velilerin ve öğretmenlerin büyük kısmının, öğrencilerin okula serbest kıyafetle gitmesine karşı olduğunu ortaya koydu. Araştırmada...
TELEVİZYONUN ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ OLUMSUZ ETKİLERİ
Kuşkusuz modern çağın en önemli araçlarından biridir,televizyon.Geleceğimizi çocuklarımıza emanet edeceğiz. Bu açıdan bakıldığında, çocuklarımızı bilinçlendirmemiz gerekiyor. 1960'larda ve 1970'lerde televizyonun çocuklar...
Okullarda Rehber Öğretmenlerin Sorunları
Günümüzde rehberlik ve psikolojik hizmetleri, modern eğitimin çok önemli bir parçası haline gelmiştir.Rehberliğin bireyde gerçekleştirmeye çalıştığı birçok amaçları vardır.Bunlar arasında, bireyin kendini tanıması, gizil güçlerini...
Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in Yönetim Anlayışı
Bakan Ömer Dinçer'in,kararlarıyla milli eğitime yön verdiği ve toplumu etkilediği gerekçesiyle, yönetim anlayışının incelenmesi son derece önem taşımaktadır. Çünkü Dinçer'in yönetim anlayışı, milyonlarca öğrenci, veli,...
ÖZÜR GRUBU VE ÖĞRETMENLER
Eğitimci/Yazar Hasan Güneş Eş Durumu Nedeniyle Atama Bekleyen Öğretmenler: AKP iktidarının ulusal değerleri, koruyacağına dair beyanatları bulunmaktadır. Ancak, MEB özür grubunda, atama bekleyen evli öğretmenlerin, bir arada yaşamalarına...

banner346

banner293

banner323

banner357