banner368
Abuzer Güven
Abuzer Güven
Eğitici
Yazarın Makaleleri
Layık Olduklarımız ile Yönetiliriz
İnsanlar, layık oldukları yönetimlerle idare edilir; bilinen bir hakikat, bundan ötesi olamaz. İstanbul seçimine ve yapılan tüm seçimlere de böyle bakılmalı… *'Hizmet etme” fırsatı verilenler, hizmet etmeli.  Milletin gönlünde...
Akl-ı Selim Bize Neyi Gösteriyor?
Akl-ı selim; bize normal ve müspet düşünebilmeyi gösteriyor; doğru düşünebilme melekesini kazandırıyor. İyi ve kötüyü birbirinden tefrik edebilme melekesini, hak ve hakikati bulabilme yetisini öğretiyor. Bizlere doğruları gösteriyor ve...
Ah Elimizi Vicdanımıza Bir Koyabilsek
Elimizi vicdanımıza koyarsak, kime oy verebiliriz diye düşünüyorum. *Gizli lobilerde, otel odalarında görüşme yaptığını gizleyen birine vicdanımızla oy verebilir miyiz? *Mevzuat gereği işini yapan memura, il valisine hakaret eden bir şahsa...
Zorluklar Kabiliyetleri Geliştirir
İnsanlık için dünya hayatı, bir imtihan salonudur. Kendisine verilen soruları cevaplama ve sorumluluklarını yerine getirme yeridir. Bu hem birey için ve hem de milletler için geçerli bir kuraldır. Tarih-i beşer bu tür imtihanlardan oluşur ve...
Düşündüren İstanbul Seçimi
İstanbul seçimi düşündürüyor... Ak Parti karşısında bütünleşenler, batılı güçler ile beraber Ak Partiye cephe alanlar... İlke, prensip ve değerlere olan saygı ve sadakat, dün söyledikleri ve savundukları ile ilgisi kalmamış gibi olanlar...
Haddi Aşmamak
Hayatımızda en önemli prensip haddi/ölçüyü aşmamak olmalıdır. İnsanlığı hedefe ulaştıran yegâne ölçü, haddi aşmamak olmuştur. Haddi aşan, aşırıya kaçan, kendine hâkim olamayanlar mahrum olmuş ve yolda kalmışlardır. Kendimizi...
Merhum Dr. Zülfikar IŞIK
Dr. Zülfikar Işık Hakkın rahmetine kavuştu, Mekânı cennet olsun inşallah. Gök kubbede, hususan ilimiz Adıyaman'da hoş bir seda, güzel hizmetler, eserler bıraktı, ebedi âleme göçtü. Yolu açık olsun. İnsanımıza, dünün çocukları...
İnsanlık, Huzur ve Güven Arıyor
İnsanlık izzetli, dürüst, fedakâr ve samimi insan ve insan toplulukları ile birlikte adil ve tarafsız yönetimler arıyor. Evinde, komşusunda, alışverişinde, işinde, aşında güven ve huzur arıyor. Kendi menfaat ve çıkarından ziyade arkadaş...
Haksız Kazanımlara Yol Açılmamalı
Yüz küsür yıl öncesi, Osmanlı İmparatorluğunu yıkma, II. Abdülhamid'i devirme planları en ince ayrıntıları ile devam ederken; O dönemin akıllı ve bilge geçinen aydınları da II. Abdülhamid'in ve yönetiminin kusurlarını yazıp...
Bu Ülke Kaybetmesin
Ak Parti, kaybettiği İstanbul'u arıyorsa yöntemi yanlış. Bu arama ile bulamaz. Millet ile arasına girenlere, dava arkadaşlığından uzaklaştıranlara baksın. Daha önce de belirtmiştim: Reisimizin yaşam biçimi, bağlı olduğu gelenek,...
Yapılan Yanlışlar Veya Yanlış Anlaşılmalar
Seçim sonuçları incelensin, tekrar sayım yapılsın ve suçlular mutlaka cezalandırılsın. Bu hakkın ve millî iradenin tecellisi; kanun hakimiyetinin temini olur. Ama farklı olan  acı ve üzücü  gerçekler var: *Bu kadar hizmet üreten,...
Mi’rac Kandili
Mi'rac, yükselecek yer, en yüksek makam. Mi'rac-ı Nebeviye: Peygamberimizin (asm)  Allah'ın  huzuruna yükselişi ve bütün kâinat âlemlerini gezdiği, gördüğü yolculuk… İsrâ Sûresi, 171. Şöyle der: 'Ayetlerimizden...
Bu Seçim Sonuçları Nasıl Okunmalı
Önce 'Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemi” ülkemize büyük hayırlar getirdiğine inananlardanım. Evet, bu sistem olmasa idi, hükümetler bozulur, koalisyon pazarlıkları kötü mekânlarda devam edecek ve çok sıkıntılar olacaktı… Bu...
Cumhur İttifakı’nı Önemsiyorum
31 Mart yerel seçimini önemsiyorum. Yakaladığımız huzuru kaybetmemek, mazlum milletleri sahipsiz bırakmamak için Cumhur İttifakını çok önemsiyorum. Bir de bu oluşuma baktığımızda çok haklı olduğumuzu görüyoruz. Muhalefetteki oluşumda:...
Çık Elimden Korkunç Leke
İşlediği cinayetlerinden ellerini arındırmak isteyen eşine 'bütün okyanuslardaki suların bile ellerini arıtmayacağını”  söylediğine kızar ve 'biraz su ile bu işin üstesinden gelebileceğini ' kendinden emin bir şekilde...
İnsanlığın Ayıbı Terör
İşlenen bu katliamla vefat eden ve yaralananlar kazandı; katillerle,destekçileri kaybetti. Kur'an'ın müjdesi böyle. Ayrıca katiller, insanlığın lanetini üzerlerine aldılar, nefrete de layık oldular. Şehadet ve gazilik mertebesi kolay...
Bir Ve Beraber Olma Zamanı
Aynı delikten tekrar ısırılmamak şiarımız olmalı. Dün yani "hazin Arap Baharı" yaşanmadan önce Suriye , Libya vb ülkelerin bu hazin hale geleceğini çoklar düşünemiyordu. Tarihte bu acı sonlar ve öncesi yapılan ikazlar da az değil, ama...
Cumhur İttifakı Desteklenmeli
"Üstadımızdan, ne için Demokrat Parti'yi muhafazaya çalıştığını sorduk, cevaben: "Eğer Demokrat Parti düşse, ya Halk Partisi veya Millet Partisi iktidara gelecek. Hayat-ı içtimaiye ve vatanımıza dehşetli bir tehlike teşkil eden bu...
Adalet her Canlıyı ve Her Varlığı Korur
Yaratışta İlâhî hikmet ve adalet hâkimdir. Yerli yerinde, belirli  ölçülerle şekillenmiş, yerleştirilmiştir her varlıkta, her yerde bu adil düzen görülmektedir.  Bu düzen, ekolojik denge âdil nizam;  çevre  kirliliği...
Adalet Koruyucu Bir Kalkandır
Yaratışta İlâhî hikmet ve adalet hâkimdir. Yerli yerinde, belirli ölçülerle şekillenmiş, yerleştirilmiştir her varlıkta, her yerde bu adil düzen görülmektedir. Bu düzen, ekolojik denge âdil nizam; çevre kirliliği ile ve insan eliyle de...

banner369

banner377