banner428
Abuzer Güven
Abuzer Güven
Eğitim - iktisat
Yazarın Makaleleri
Öngörülü Olmak
Öngörülü olmak,  bir işin ilerde nasıl olacağını tahmin edebilmek, kestirebilmek ve ona göre tavır takınmak ve tedbir almaktır. Bu öngörü, eskilerin tabiriyle 'durendişlik” kişiler, kurumlar, şirketler ve devletler için çok...
Kar ve Yağmur Özlemi
Gelen yağmur beklenen karın habercisi, müjdecisi olur, ümidindeyiz inşallah. İnsanlar ve tüm canlılar havaya, suya, beslenmeye muhtaç. Aynı zamanda hava, su ve gıda tüm canlıların olmazsa olmazıdır. Çünkü başta insanlar ve tüm canlılar...
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Nasıl Olmalı?
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) yıllardır yapılmaktadır. Bu sürecin verdiği birikim ile epey yol alındı ve çok mesafeler kat edildi. Özellikle öğretmenlerin kendi alanlarında (ÖABT) sınava alınmaları iyi oldu. Ama bu yeterli mi? Kanaatimce...
Ders Alabilmek Ümidiyle
Makul olanı yapmayıp yanlışa yönelenler önce şefkatle, sonrası da acı tokatlar ile daima uyarılırla. Bu eğitimde genel bir kural olduğu gibi, milletlerin hayatında da İlâhî kader tarafından yapılan uyarı ve ikazlardır. Bu uyarı ve ikazların...
Dar Olan Dünyamız
Allah'a ve Ahiret gününe, yani öldükten sonra tekrar dirilmeye inanmayan insanların dünyaları, tasavvur ettiklerinden çok daha dar ve ömürleri de hayal ettiklerinden çok kısadır. Bediüzzaman Said Nursi hazretleri...
Ordu Bizim
Ordu bizim, ordumuzu sevmeli ve sahip çıkmalıyız. Vatanı, milleti ve mukaddesatı için hayatını önemsemeyerek ve seve seve feda eden askerlerimizi  'ölürsem şehit, kalırsam gaziyim” diyenleri hafife almak ve küçümsemek suçtur...
Öğretmenler Günü ve Öğretmenlik
Kıymetli ve değerli olan öğretmenlik mesleği, öğrenciler ile değer kazanır. Günümüzde yaşanan covit 19 nedeni ile ne yazık ki yüz yüze eğitimin güzelliğinden mahrumiyet yaşanıyor. Toplumun tüm fertleri bu mahrumiyetin giderilmesi için...
Hayra Giden Yol
Zahiri, dış görünümü şer gibi görünen hadiselerde hayırlar olduğunu Kur'an bize söyler.  'Olur ki siz bir şeyden hoşlanmazsınız, hâlbuki hakkınızda o bir hayırdır. Ve olur ki bir şeyi seversiniz, hâlbuki...
Basar ve Basiret
Basar ve basiret kelimeleri, bizim kadim kültürümüzden gelen ve muhtevası oldukça geniş olan kelimelerdendir. Basar, görme duyusu; basiret ise, gözün, aklın yanına kalbi de koyarak olup-bitenleri anlama, eşyanın ve olayların hakikatini, gerçek...
Ne Düşünüyorum?
Turkiyede ki Trump ve jeo Baydın cıları düşünüyorum. Öyle taraflı ve bilge konuşuyorlar ki, hayretten geçilmiyor. Alanın uzmanı, siyaset bilimcisi edası içindeler. Oysa konuştukları, cehalet ve sirkatlerini açığa vuruyor. Ama farkında...
Peygamberler Yol Gösterir
İnsanlık, Allah'ın ilmi ezelisinden, ruhlar âlemine ve ruhlar âleminden de dünyaya, üstün bir donanımla yaratılıp beraberinde de büyük bir emanet ve sorumluluk yükletilmiş. Böyle yüksek vasıf ve donanımla yaratılan insanlık başıboş...
Sevildiğini Bil
İnsanlar, tüm canlılar ve belki tüm varlıklar kıymetlidir, sevimlidir. Ama bu varlıklar içerisinde özellikle insan daha çok donanımlı, üstün sanatlı ve yetenekli yaratılmış ve 'eşref-i mahlûkat” olarak- yad edilmiştir. Kâinat...
Birlik Ve Beraberliğin Kazanımı
 İlahî lütuf, liyakatin ve bazen da bizce bilinmeyen gizli birçok hikmetlerin tecellisi ile bireyleri ve milletleri rahata ve zafere kavuşturur.  Allah emekleri, gayretleri ve birliktelik gibi güzel meziyetleri karşılıksız bırakmıyor....
Türk Telekomun Keyfiliği
Adıyaman İli Türk Telekom yöneticilerinin keyfiliğini ve sorumsuzluğunu düşünüyorum. Bu kadar sorumsuzluk ve işi rölantiye almak keyfiliği nereden kaynaklanıyor? Ak Parti yönetimi; taşra teşkilatlarının bu keyfi işleyişinin ağır bedelini...
Muhabbet veya Nefret
İnsanı ve toplumu huzura kavuşturan muhabbet yani sevgidir. Fakat huzursuz ve mutsuz eden ise nefret duygusu yani düşmanlık eylemi ve sıfatıdır. 'Evet, nasıl ki muhabbet sıfatı, muhabbete layıktır; öyle de adavet(düşmanlık) hasleti,...
İdrak Sahibi Olmak
İnsan, eşrefi mahlûkat olma payesini ve kendisine takılan duyu ve cihazlarını kendi tezgâhında üretip çalışarak kendisi kazanmış değil. Herhangi bir yerde de bulmamıştı. Bunlar Allah katında verilen İlâhî birer ihsan, mevhibe ve lütuftur....
Ölçülü Olmak
Ölçülü olmak, haddi aşmamak ve istikamet üzere olmak insana emredilmiş ve bu ölçülere uymakla sorumlu kılınmıştır. İnsanlık, bu ölçülere uyma ve koruma nispetinde de değer kazanmıştır. Bedenimizi besleyen kan, teneffüs ettiğimiz...
Şefkatin Verdiği Dayanılmaz Acılar
Şefkatin verdiği acı, duyulan sevgi kadar büyük olur. Bu ateşi söndürmenin yolu bilinmez ise düştüğü yeri amansız yakar. Peki, şefkatin verdiği acı nasıl giderilir ve ateşi nasıl söndürülür? Şefkatin en önde kahramanları olan anneler,...
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi
Ayasofya Camii'nin 86 yıllık mahkûmiyeti, mağduriyeti, mahzuniyeti, mazlumiyeti, hüzün ve kederi bitti; huzur ve hürriyetine, asli hüviyetine, vuslata ve sevdiğine kavuşma oldu. Elhamdulillah. Bu yüz yılın önünü ve ufkunu açan, engelleri...
“One Minute” ve “ Ayasofya Cami-î Kebiri”
Sayın Cumhurbaşkanımızın 'One Minute” söylemi ile Filistin topraklarında zulme maruz kalan masum ve mazlum Müslümanların hakları siyasi arenada ilk defa dile getirildi. Kimselerin cesaret edemediği bir ortamda, İsrail devleti eliyle işlenen...

banner357