Abuzer Güven
Abuzer Güven
Eğitim - iktisat
Yazarın Makaleleri
İnsaf, Güzel Bir Meziyet
İnsaflı olmak, yapılan hizmeti görmek ve hakkı sahibine teslim etmek güzel bir meziyettir. Yapılan güzellikleri görmemek, takdir etmemek ise nankörlüktür ve mahrumiyete sebeptir. Sağlık teşkilatımızın yaptığı hizmetleri, insanımıza...
Tarihimiz Doğru Öğretilmeli
Emeklilerin yayınladıkları veya muvazzafların yayınlayacakları bildirileri veya bu kesimin düşünme biçiminin nereden ve hangi sebeplerden kaynaklandığı, kökleri nerelere kadar gittiği doğru araştırılmalı ve gün yüzüne çıkmalıdır....
Mevt/Ölüm
Ölüm kavramı insana ürperti ve korku verirken, diğer yandan da dünyadaki meşguliyetten, koşuşturmalardan, tahammülü zor olan hastalık ve yaşlılık vb sıkıntılardan kurtaran ve sınavın bitimini duyuran zilin sesi gibidir. Ölüm, ebedi hayata...
Komşunun Vefatı
Vefat yani ölüm haberleri genelde herkesi üzer. Hele sevilen,  faydalı olmaya çalışan ve kimseleri asla incitmeyen birilerinin ani vefatı, yakınlarını, komşularını ve tüm dostlarını fazlası ile üzer ve üzdü. Emekli öğretmen Ömer...
18 Mart Çanakkale Zaferi
Çanakkale Savaşı 'kıta sahanlığı, toprak kazanımı veya gasp edilmiş bir hakkın giderilmesi meselesi asla değildir. Bu savaş, bir Milleti medeniyeti ile birlikte yok etme saldırganlığı ve vahşetidir. Osmanlı İmparatorluğunu ve medeniyetini,...
Abes ve İsraf
İnsan ve insanın içinde yaşadığı şu dünyaya bakıldığında, iç içe geçmiş zıt olaylar ve çok girift, anlaşılması güç hadiseler birlikte ve yan yana görülmektedir. Dünya, dünya içindeki varlık, bolluk, bereket ve yaşamaya doyulmayan...
Renklerin ve Dillerin Farklılığı
Renklerimizin, dillerimizin ve simalarımızın farklılığı Rabbimizin bizlere ikramı ve Allah'ın ilim, irade ve kudretini gösteren ayetleridir. Farklı renklere, farklı dillere, kavim ve kabilelere sahip ve mensup olmak üstünlük sebebi değil;...
Terör
Terör, örgütlü suçluluk alanında kendine has veya özgü, insani değerlerden yoksun bir suç örgütüdür. Toplum üzerinde, özellikle belli bölgelerde mobbing (psikolojik şiddet) uygulamaları ile geçmişte toplum çok rahatsız edilmiştir....
“Düşünmüyor musunuz?”
Veya düşünüyor muyuz? Tüm varlıklar kendilerine has özelliklerle hikmetli ve sanatlı bir şekilde yaratılmıştır. Vücut âlemine çıkıp gelirken, fıtratlarına uygun, hassas ölçüler içinde ve aynı zamanda uyumlu ve donanımlı olarak yaratılmışlardır....
Öngörülü Olmak
Öngörülü olmak,  bir işin ilerde nasıl olacağını tahmin edebilmek, kestirebilmek ve ona göre tavır takınmak ve tedbir almaktır. Bu öngörü, eskilerin tabiriyle 'durendişlik” kişiler, kurumlar, şirketler ve devletler için çok...
Kar ve Yağmur Özlemi
Gelen yağmur beklenen karın habercisi, müjdecisi olur, ümidindeyiz inşallah. İnsanlar ve tüm canlılar havaya, suya, beslenmeye muhtaç. Aynı zamanda hava, su ve gıda tüm canlıların olmazsa olmazıdır. Çünkü başta insanlar ve tüm canlılar...
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Nasıl Olmalı?
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) yıllardır yapılmaktadır. Bu sürecin verdiği birikim ile epey yol alındı ve çok mesafeler kat edildi. Özellikle öğretmenlerin kendi alanlarında (ÖABT) sınava alınmaları iyi oldu. Ama bu yeterli mi? Kanaatimce...
Ders Alabilmek Ümidiyle
Makul olanı yapmayıp yanlışa yönelenler önce şefkatle, sonrası da acı tokatlar ile daima uyarılırla. Bu eğitimde genel bir kural olduğu gibi, milletlerin hayatında da İlâhî kader tarafından yapılan uyarı ve ikazlardır. Bu uyarı ve ikazların...
Dar Olan Dünyamız
Allah'a ve Ahiret gününe, yani öldükten sonra tekrar dirilmeye inanmayan insanların dünyaları, tasavvur ettiklerinden çok daha dar ve ömürleri de hayal ettiklerinden çok kısadır. Bediüzzaman Said Nursi hazretleri...
Ordu Bizim
Ordu bizim, ordumuzu sevmeli ve sahip çıkmalıyız. Vatanı, milleti ve mukaddesatı için hayatını önemsemeyerek ve seve seve feda eden askerlerimizi  'ölürsem şehit, kalırsam gaziyim” diyenleri hafife almak ve küçümsemek suçtur...
Öğretmenler Günü ve Öğretmenlik
Kıymetli ve değerli olan öğretmenlik mesleği, öğrenciler ile değer kazanır. Günümüzde yaşanan covit 19 nedeni ile ne yazık ki yüz yüze eğitimin güzelliğinden mahrumiyet yaşanıyor. Toplumun tüm fertleri bu mahrumiyetin giderilmesi için...
Hayra Giden Yol
Zahiri, dış görünümü şer gibi görünen hadiselerde hayırlar olduğunu Kur'an bize söyler.  'Olur ki siz bir şeyden hoşlanmazsınız, hâlbuki hakkınızda o bir hayırdır. Ve olur ki bir şeyi seversiniz, hâlbuki...
Basar ve Basiret
Basar ve basiret kelimeleri, bizim kadim kültürümüzden gelen ve muhtevası oldukça geniş olan kelimelerdendir. Basar, görme duyusu; basiret ise, gözün, aklın yanına kalbi de koyarak olup-bitenleri anlama, eşyanın ve olayların hakikatini, gerçek...
Ne Düşünüyorum?
Turkiyede ki Trump ve jeo Baydın cıları düşünüyorum. Öyle taraflı ve bilge konuşuyorlar ki, hayretten geçilmiyor. Alanın uzmanı, siyaset bilimcisi edası içindeler. Oysa konuştukları, cehalet ve sirkatlerini açığa vuruyor. Ama farkında...
Peygamberler Yol Gösterir
İnsanlık, Allah'ın ilmi ezelisinden, ruhlar âlemine ve ruhlar âleminden de dünyaya, üstün bir donanımla yaratılıp beraberinde de büyük bir emanet ve sorumluluk yükletilmiş. Böyle yüksek vasıf ve donanımla yaratılan insanlık başıboş...

banner440

banner357