banner428
Abuzer Güven
Abuzer Güven
Eğitim - iktisat
Yazarın Makaleleri
Peygamberler Yol Gösterir
İnsanlık, Allah'ın ilmi ezelisinden, ruhlar âlemine ve ruhlar âleminden de dünyaya, üstün bir donanımla yaratılıp beraberinde de büyük bir emanet ve sorumluluk yükletilmiş. Böyle yüksek vasıf ve donanımla yaratılan insanlık başıboş...
Sevildiğini Bil
İnsanlar, tüm canlılar ve belki tüm varlıklar kıymetlidir, sevimlidir. Ama bu varlıklar içerisinde özellikle insan daha çok donanımlı, üstün sanatlı ve yetenekli yaratılmış ve 'eşref-i mahlûkat” olarak- yad edilmiştir. Kâinat...
Birlik Ve Beraberliğin Kazanımı
 İlahî lütuf, liyakatin ve bazen da bizce bilinmeyen gizli birçok hikmetlerin tecellisi ile bireyleri ve milletleri rahata ve zafere kavuşturur.  Allah emekleri, gayretleri ve birliktelik gibi güzel meziyetleri karşılıksız bırakmıyor....
Türk Telekomun Keyfiliği
Adıyaman İli Türk Telekom yöneticilerinin keyfiliğini ve sorumsuzluğunu düşünüyorum. Bu kadar sorumsuzluk ve işi rölantiye almak keyfiliği nereden kaynaklanıyor? Ak Parti yönetimi; taşra teşkilatlarının bu keyfi işleyişinin ağır bedelini...
Muhabbet veya Nefret
İnsanı ve toplumu huzura kavuşturan muhabbet yani sevgidir. Fakat huzursuz ve mutsuz eden ise nefret duygusu yani düşmanlık eylemi ve sıfatıdır. 'Evet, nasıl ki muhabbet sıfatı, muhabbete layıktır; öyle de adavet(düşmanlık) hasleti,...
İdrak Sahibi Olmak
İnsan, eşrefi mahlûkat olma payesini ve kendisine takılan duyu ve cihazlarını kendi tezgâhında üretip çalışarak kendisi kazanmış değil. Herhangi bir yerde de bulmamıştı. Bunlar Allah katında verilen İlâhî birer ihsan, mevhibe ve lütuftur....
Ölçülü Olmak
Ölçülü olmak, haddi aşmamak ve istikamet üzere olmak insana emredilmiş ve bu ölçülere uymakla sorumlu kılınmıştır. İnsanlık, bu ölçülere uyma ve koruma nispetinde de değer kazanmıştır. Bedenimizi besleyen kan, teneffüs ettiğimiz...
Şefkatin Verdiği Dayanılmaz Acılar
Şefkatin verdiği acı, duyulan sevgi kadar büyük olur. Bu ateşi söndürmenin yolu bilinmez ise düştüğü yeri amansız yakar. Peki, şefkatin verdiği acı nasıl giderilir ve ateşi nasıl söndürülür? Şefkatin en önde kahramanları olan anneler,...
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi
Ayasofya Camii'nin 86 yıllık mahkûmiyeti, mağduriyeti, mahzuniyeti, mazlumiyeti, hüzün ve kederi bitti; huzur ve hürriyetine, asli hüviyetine, vuslata ve sevdiğine kavuşma oldu. Elhamdulillah. Bu yüz yılın önünü ve ufkunu açan, engelleri...
“One Minute” ve “ Ayasofya Cami-î Kebiri”
Sayın Cumhurbaşkanımızın 'One Minute” söylemi ile Filistin topraklarında zulme maruz kalan masum ve mazlum Müslümanların hakları siyasi arenada ilk defa dile getirildi. Kimselerin cesaret edemediği bir ortamda, İsrail devleti eliyle işlenen...
Ayasofya Camii Açılmalıdır
Her şey amacına, yaratılış ve yapılış gayesine uygun olarak kullanılmalı. Allah'a ibadet etme maksadı ile inşa edilen bir mabedin, başka bir amaç için kullanılması eşyanın fıtratına aykırıdır. İstanbul'un fethinde, sulh...
Kartondan Evler
Biz öğretmenler okullarda çocuklarımızın el becerilerini ve hayal dünyalarını geliştirmek için öğrencilerimizle birlikte kartondan evler yapar ve yaptırırız. Bu çalışmalar ile çocuklarımıza güzel vakit geçirmelerini, iş yapmalarını,...
Makul Olabilmek
Mükemmellikte, kusursuz olmakta sınır yoktur. Daha iyi ve daha güzelin bir üstü, dahası daima olacaktır. Bugün istenen yarın yine yetersiz kalacak ve eleştiriye açık yanları daima olacaktır. Bu yaklaşım ölçülü olursa kemale, güzelliğe...
“Nefes Alamıyorum” ama Neden?
Dünyada nefesler neden zor alınıyor, geniş dünya mazlum ve masumlara neden bu kadar dar geliyor? Yanlışların, haksızlıkların ve zulmün devam ettiği yerlerde nefes alınamaz, hayat ve ilişkiler zedelenir, dünya dar gelir veya zehir olur. Güçlünün...
“Nefes Alamıyorum”
Nefes alamama ve zulüm yalnız bir bölgede değil, yeryüzündeki tüm bölgelerde hem de en acımasız şekliyle devam ediyor. İslam âlemine ve tüm mazlumlara dünya dar geliyor ve nefessiz bırakılmış. Nefessiz kalan insanlık, zalimlerin yıkılışını...
27 Mayıs ve Düşündürdükleri
Gerçek dışı söylem ve suçlamalar ile 27 Mayıs darbesi yapıldı ve Anadolu insanının iradesine, yönetime el konuldu. İnsanlık dışı bu olayda Merhum Menderes ve arkadaşları işkenceli bir hapisten sonra haksız yere idam edildiler. Kendilerine...
Bayram
Dini Bayramlarda Allah'a kulluğu, namaz ve ibadetlerle Allah'a yönelmeyi ve yakınlaşmayı dinimiz bize emreder. Bayramlar, Allah'ın bizlere verdiği nimetlerin, güzelliklerin fark edilip paylaşıldığı güzel zaman dilimleridir. Bizleri,...
Ramazan ve Kadir Gecesi
Ramazan ayının son on gününün en büyük zenginliği, Kadir Gecesidir. "Doğrusu biz Kur'an'ı Kadir Gecesi'nde indirmişizdir. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır. Melekler ve Cebrail...
Annelerimiz
Annelerimiz şefkatleri ile öne çıkar ve değer kazanırlar. Yılın her gününü ve zamanın her anını annelerimize ayırmak az bile gelir. Yılın bir gününde annelerimizi anma, bir gün için değil, annelerin kıymetini sembolize etmek için olsa...
Ramazan Orucu 3
Ramazan-ı Şerif Orucu, insanın hem şahsi hayatına ve hem de toplum hayatına olumlu, güzel katkılar sağlamaktadır. Günümüz beslenme tarzının sağlığımızı olumsuz yönde etkilediği herkesçe bilinmektedir. Fazla kilo (obez)  ve hazımsızlık...

banner427

banner369

banner357