Dünyada ve ülkemizde politika erkek hegamonyası altındadır.Kadınlar siyasette
    erkeklerin uygun gördüğü kontenjanlarda yer alırlar.Kadına daha farklı roller uygun görülür.
           Kadın toplum için önemlidir.Çünkü bir toplumun kalitesi yetiştirdiği bireylerden anlaşılır.
          Bireyleri kim yetiştirir,onların ilk öğretmeni kimdir?
          Tabiki kadınlar,annelerimiz.Sağlıklı, bilgili, özgüveni yüksek, eğitimli bir neslin yetişmesinde
   kadın en önemli kişidir.
           Biz kadınlar ortak yaşadığımız her alanda isteklerimizi, önceliklerimizi ve ihtiyaçlarımızı
 ifade etmeli, alınacak tüm kararlarda etkili olmalıyız.
           Demokrasi için kadınların katılımı zorunludur.Kadınlar toplumdaki diğer kesimlerden
 farklı sorunlar yaşıyorlarsa ve farklı gereksinimleri bulunuyorsa, bütün bu sorunların çözümü
 ve gereksinimlerin karşılanması için gerekli düzenlemelerin yapılması, kadınları toplumsal karar
 mekanizmalarında bulunmalarına bağlıdır.Bunun içinde gerekli güvene,bilgiye,beceriye ve eğitime
 sahip olup mücadele etmeliyiz.
       '' ÖRGÜTLENMELİYİZ''
         Kadınların aktif olduğu bir siyaset ile;
      - Daha demokratik bir dünya!
      - Farklı bir iktidar anlayışı!
      - Barışcıl değerlerin gelişmesi!
      - Rekabetin ve acımazıslığın yerine insanca değerler!
      - Savaşsız, sömürüsüz temiz bir dünya!
      - Temiz siyaset !
          '' EY KAHRAMAN TÜRK KADINI !
        SEN YERDE SÜRÜNMEYE DEĞİL,OMUZLAR ÜZERİNDE GÖKLERE YÜKSELMEYE LAYIKSIN''
    Diyen ATATÜRK ;Türk kadınına hem yol göstermiş hem de güvenmiştir.