Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’ni aklın ve bilimin öngörüsünde, halk egemenliğine dayanan laik demokratik sosyal hukuk devleti olarak, halka hizmet etmek, halka fayda sağlamak, halkın yaşamını iyileştirmek, yaşam kalitesini yükselmek felsefesi ve anlayışı ile kurdu.

Atatürk yönetiminde devrimler yapıldı. Devrimlerle, insanı merkez alan, insanı önemseyen, insana önem ve değer veren, bilgi, yetenek ve becerilerine göre insanlara yükselme imkânı ve fırsatı sunan toplumsal, ekonomik, siyasal ve kültürel değişim ve dönüşümler yaşama geçirildi. Türkiye Cumhuriyeti, akla ve bilgiye dayalı olarak çağdaş kurumlar inşa edildi. Dışarıdan borç alınmadan, hem Osmanlı Devleti’nde devralınan borçlar ödendiği. Hem de ülkede sanayi ve tarımda büyük gelişme sağlandı. Ülke fabrikalarla donatıldı. Ülke kalkındı, gelişti, zenginleşti. Halkın aş ve iş sorunu çözüldü. Türkiye Cumhuriyeti dünyanın çağdaş ve medeni ülkeleri arasında onurlu ve saygın yerini aldı.

Atatürk’ten sonra, Atatürk’ün kurduğu halk egemenliğine dayanan laik demokratik sosyal hukuk Türkiye Cumhuriyeti’nin sunduğu, fırsatlardan yararlanarak seçilen ve iktidara gelen siyasetçiler, Cumhuriyetin kuruluş felsefesi doğrultusunda ülkeye ve halka hizmet etmeye devam ettiler.

Atatürk’ün kurduğu halk egemenliğine dayanan laik demokratik sosyal hukuk Türkiye Cumhuriyeti’nin sunduğu, fırsatlardan yararlanarak 3 Kasım 2002 tarihinde yapılan seçimlerde milletvekili seçilen başbakan olan arkasında Cumhurbaşkanı seçilen, 20 yıldır iktidar olan AKP genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP milletvekilleri ve bakanları, siyaseti, kendilerine ve yakınlarına fayda sağlamak, kendilerini, yakınlarını zenginleştirmek için yapmaya başladılar. AKP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınları, AKP milletvekilleri bakanları ve yakınları kalkınır ve zenginleşirken, halk ve ülke yoksullaştı. 

Atatürk’ün kurduğu halk egemenliğine dayanan laik demokratik sosyal hukuk Türkiye Cumhuriyeti’nin sunduğu, fırsatlardan yararlanarak milletvekili seçilen başbakan ve cumhurbaşkanı olan AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Erdoğan’ın milletvekili ve bakan yaptığı AKP’liler, Atatürk’ü, hafızalardan silmek ve yok etmek, Atatürk’ün kurduğu cumhuriyeti, Cumhuriyetin kuruluş değerlerini, ilkelerini, eserlerini, tarihini yok etmek için, elinden geleni yaptılar. Atatürk’e ve kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’ne hainlik, ihanet ve nankörlük ettiler.  Etmeye devam ediyorlar.

Türkiye Cumhuriyeti beka sorunu ile karşı karşıya. Akıl, irfan ve vicdan sahibi halkımızı, Atatürk’e ve kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’ne sahip çıkmaya, Atatürk’e ve kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’ne hainlik, ihanet ve nankör edenlere yönelik tavır almaya ve tepki koymaya çağırıyorum.