Adıyaman’ın gelişmesi, kalkınması ve zenginleşmesi, halkın aş ve iş sorununun çözülmesi, gençlerin geleceklerinin güvenceye kavuşması için bir kalkınma stratejisi projesine ihtiyaç var.

Hazırlanacak olan kalkınma stratejisi ile Adıyaman’ın üzerine oturduğu coğrafyasının sahip olduğu zenginlikler, Adıyaman’ın, gelişmesi, kalkınması ve zenginleşmesine, halkın aş ve iş sorununun çözülmesine, gençlerin geleceklerinin güvenceye kavuşmasına harcanması gerekiyor.

  

Kalkınma stratejisi ve projesinin:

Halkın, muhtarların, partilerin temsilcilerinin, sivil toplum örgütleri temsilcilerinin, iş adamlarının, yerel gazetelerin ve televizyonların temsilcilerinin katılımı ile çoğulcu ve katılımcı bir anlayışla hazırlanması gerekiyor.

Ancak o zaman Adıyaman’ın üzerine oturduğu coğrafyasının:

Tarihi ve kültürel zenginlikleri,

Yer altı ve yerüstü varlıkları,

Genç ve dinamik insan gücü,

Adıyaman’ın kalkınması ve gelişme için fırsata dönüştürülür.

Adıyaman’ın sorunları çözülür,

Adıyaman gelişir, kalkınır ve zenginleşir.

Halkın aş ve iş sorunu çözülür.

Gençlerin geleceği güvenceye kavuşur.

Adıyaman barış ve huzura kavuşur.

NOT: Anlattığım konularda bilgi ve belgeye dayalı araştırmalar yaptım. İlgilenmek isteyenler kendileriyle paylaşabilirim.